Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Mattias Axell made this Freedom of Information request to Falköping municipality as part of a batch sent to 40 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Falköpings kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

kommunen@falkoping.se, Falköping municipality

Hej! 

Tack för att du kontaktar Falköpings kommun. Vi hanterar ditt mejl och
svarar så fort vi kan om ärendet kräver en åtgärd.

Din kommunikation med kommunen blir en allmän handling och kan komma att
lämnas ut.

 

[1]Läs om hur Falköpings kommun behandlar dina personuppgifter enligt
GDPR.

Med vänliga hälsningar kansliavdelningen.
_____________________________________

[2][Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
0515-88 50 00
[3]www.falkoping.se

_____________________________________

För miljön skull – skriv inte ut detta meddelande i onödan

References

Visible links
1. https://www.falkoping.se/kommunpolitik/s...
2. mailto:[Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.falkoping.se/ Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
https://www.falkoping.se/

Christoffer Fridolf Eriksson, Falköping municipality

1 Attachment

  • Attachment

    Taxa f r avskrifter och kopior med mera av allm nna handlingar Falk pings kommun.pdf

    193K Download View as HTML

Hej Mattias

Översänder Falköpings kommuns taxa för avskrifter och kopior med mera av allmänna handlingar.

Ha en bra dag
//mvh Christoffer

Christoffer Eriksson
Bitr. Ekonomichef
[e-postadress]
0515-88 50 78

Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

www.falkoping.se

Så här behandlar Falköpings kommun dina
personuppgifter www.falkoping.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1376 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 14:50
Till: [Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Falköpings kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1376 e-postadress]

Är [Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Falköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Falköpings kommun,

Tack för informationen. Hur många sidor är budgeten på i pappersformat? Jag har svårt att ta ställning till eventuell avgift utan att veta hur många sidor den är på totalt. Om det finns att lämna ut 9 elektroniska sidor gratis så tar jag gärna del av det så länge.

Önskar er en trevlig dag!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Christoffer Fridolf Eriksson, Falköping municipality

Hej

 

Gällande flerårsplan i Falköpings kommun för år 2022-2024 är på 40 sidor.

Den finns digitalt publicerad på kommunens hemsida under följande länk

[1]https://www.falkoping.se/kommun--politik...

 

 

Ha en bra dag

//mvh Christoffer

 

 

Christoffer Eriksson

Bitr. Ekonomichef

[e-postadress]

0515-88 50 78

 

Ekonomiavdelningen

Kommunledningsförvaltningen

Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9

521 81 Falköping

 

www.falkoping.se

 

 

 

 

Så här behandlar Falköpings kommun dina

personuppgifter www.falkoping.se/gdpr

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1376 e-postadress]>
Skickat: den 30 maj 2022 16:16
Till: Christoffer Fridolf Eriksson <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Till Falköpings kommun,

 

 

Tack för informationen. Hur många sidor är budgeten på i pappersformat?
Jag har svårt att ta ställning till eventuell avgift utan att veta hur
många sidor den är på totalt. Om det finns att lämna ut 9 elektroniska
sidor gratis så tar jag gärna del av det så länge.

 

 

Önskar er en trevlig dag!

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

Mattias Axell

 

 

show quoted sections

Till Falköpings kommun,

Tack för information, då tar jag del av den via länken och tolkar ditt svar som att flerårsplanen inte finns i budgetdokument som Excel-fil eller annat elektroniskt kalkylarksformat.

Ha en fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell