Till Falkenbergs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Katarina Löfberg, Falkenberg municipality

6 Attachments

Hej!

Du har begärt ut kommunens drifts- och investeringsbudget. Bifogar senast
beslutade budget i sin helhet samt några av tabellerna i excel. Om du
behöver något ytterligare kan du höra av dig direkt till mig.

 

 

Med vänliga hälsningar

Katarina Löfberg
Controller
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Direkt: 0346-88 50 23
Mobil: 076-495 87 12

Kontaktcenter: 0346-88 60 00

 

Falkenbergs Kommun

311 80 Falkenberg
[1]kommun.falkenberg.se

[2]cid:image001.jpg@01D61CB1.DAADCA20

 

Falkenbergs kommun registrerar dina personuppgifter. På
[3]kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR.

References

Visible links
1. http://kommun.falkenberg.se/
3. file:///tmp/kommun.falkenberg.se/personuppgifter