Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Mattias Axell made this Freedom of Information request to Eslöv municipality as part of a batch sent to 40 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Eslövs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Kommunen, Eslöv municipality

Hej,

Vi har tagit emot ditt mejl. Vi handlägger mejl inom 24h under helgfri
vardag alternativt vidarebefordrar ditt mejl till berörd handläggare för
handläggning.

Du kan snabbt och enkelt lösa många av dina ärenden dygnet runt via
e-tjänsterna på vår hemsida [1]service.eslov.se. Där kan du även hitta en
stor del av kommunens blanketter.

Med vänliga hälsningar
Kontaktcenter

Eslövs kommun
E-post: [2][Eslövs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Telefon: 0413-620 00
Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2, Eslöv
Öppettider: Mån-fre 08:00-16:30
[3]eslov.se

_______________________________

Dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter på vår hemsida: [4]Behandling av personuppgifter - Eslövs
kommun (eslov.se)

References

Visible links
1. https://service.eslov.se/
2. mailto:[Eslövs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://eslov.se/
4. https://eslov.se/kommun-politik/politik-...

Assarsson, Monica, Eslöv municipality

Svar nej. Offentligt budgetdokument finns på hemsidan.

www.eslov.se/kommun-politik/kommunfakta/...

Tomas Nilsson
Ekonomichef
Kommunledningskontoret
Eslövs kommun 241 80 Eslöv
070-591 77 65
[e-postadress]
www.eslov.se

Till Eslövs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1372 e-postadress]

Är [Eslövs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Eslövs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------