Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Enköpings kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Enköpings kommun, The municipality of Enköping

2 Attachments

[1]Enköpings kommun
     
Tack för att du har kontaktat Enköpings kommun!

Här kommer en återkoppling på ditt ärende.

Ditt ärendenummer hittar du i rubriken på detta mejl. Det numret
använder du om du behöver kontakta oss under tiden som vi hanterar
ditt ärende.
Svara inte på detta mejl. Vill du komma i kontakt med oss igen ber vi
dig mejla [Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
     
     
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KC202225938

Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: [Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Besöksadress: Torggatan 21
[2]Öppettider

När du kontaktar Enköpings kommun hanterar vi dina personuppgifter. I
de flesta fall behöver vi spara dina personuppgifter under en tid för
att handlägga din fråga eller för att vi måste spara ditt ärende som
en allmän handling.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hos Enköpings
kommun och vilka rättigheter du har kan du läsa om det på
[3]enkoping.se/personuppgifter. Även handläggare på Enköpings kommun
kan svara på frågor om hantering av personuppgifter på kommunen.

[4]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. http://enkoping.se/kontakt.html
3. http://www.enkoping.se/personuppgifter

Enköpings kommun, The municipality of Enköping

3 Attachments

 • Attachment

  beg ran enligt Offentlighetsprincipen Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat.txt

  2K Download View as HTML

 • Attachment

  fx0220517153612.jpg

  12K Download

 • Attachment

  poweredby.png

  1K Download

[1]Enköpings kommun
     
Tack för att du har kontaktat Enköpings kommun!

Här kommer en återkoppling på ditt ärende.

Ditt ärendenummer hittar du i rubriken på detta mejl. Det numret
använder du om du behöver kontakta oss under tiden som vi hanterar
ditt ärende.
Svara inte på detta mejl. Vill du komma i kontakt med oss igen ber vi
dig mejla [Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
     
     
Svar från kontaktcenter
Hej ,

Tack för att du kontaktat oss.

Vi har skickat ditt ärende vidare till Kommunledningsförvaltningen.

Önskar dig en bra dag.

Med vänlig hälsning,
Evelina
Kontaktcenter
Enköpings kommun

Information om ditt ärende

Ärendenummer
KC202225938
Sammanfattning fråga
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter
2022 i kalkylarksformat
Ärendebeskrivning
Till Enköpings kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i
kalkylarksformat i första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del
av villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag
gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna
data på nationella plattformen dataportal.se.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska
personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till
denna begäran:
[Registrators #1371 e-postadress]
Är [Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Enköpings kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
[2]https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad
hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av
Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: [Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Besöksadress: Torggatan 21
[4]Öppettider

När du kontaktar Enköpings kommun hanterar vi dina personuppgifter. I
de flesta fall behöver vi spara dina personuppgifter under en tid för
att handlägga din fråga eller för att vi måste spara ditt ärende som
en allmän handling.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hos Enköpings
kommun och vilka rättigheter du har kan du läsa om det på
[5]enkoping.se/personuppgifter. Även handläggare på Enköpings kommun
kan svara på frågor om hantering av personuppgifter på kommunen.

[6]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers
4. http://enkoping.se/kontakt.html
5. http://www.enkoping.se/personuppgifter

Till Enköpings kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Enköpings kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän handling. Vad är status?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Enköpings kommun, The municipality of Enköping

2 Attachments

[1]Enköpings kommun
     
Vi har tagit emot ditt ärende KC202240408

Det här mejlet går inte att svara på. Vill du komma i kontakt med oss
under tiden som vi hanterar ditt ärende ber vi dig mejla
[2][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]. Uppge ditt ärendenummer för snabbare service.
     
     
Enköpings kommun
Telefon: [3]0171-62 50 00
E-post: [4][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[5]Öppettider & besöksadress

När du kontaktar Enköpings kommun hanterar vi dina personuppgifter. I
de flesta fall behöver vi spara dina personuppgifter under en tid för
att handlägga din fråga eller för att vi måste spara ditt ärende som
en allmän handling.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hos Enköpings
kommun och vilka rättigheter du har kan du läsa om det på
[6]enkoping.se/personuppgifter. Även handläggare på Enköpings kommun
kan svara på frågor om hantering av personuppgifter på kommunen.

[7]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/Tel:+46171625000
4. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://enkoping.se/kontakt.html
6. http://www.enkoping.se/personuppgifter

Enköpings kommun, The municipality of Enköping

3 Attachments

 • Attachment

  Intern granskning av beg ran enligt Offentlighetsprincipen Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat.txt

  1K Download View as HTML

 • Attachment

  fx0220815095234.png

  149K Download

 • Attachment

  poweredby.png

  1K Download

[1]Enköpings kommun
     
Återkoppling gällande ditt ärende KC202240408

Svar från kontaktcenter
Hej,
 
Vi har skickat informationen vidare till Kommunledningsförvaltningen.
 
Önskar dig en bra dag!
 
Med vänlig hälsning,
Evelina
Kontaktcenter
Enköpings kommun

Det här mailet går inte att svara på. Vill du komma i kontakt med oss
igen ber vi dig mejla [2][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]. Uppge ditt ärendenummer
för snabbare service.
     
     
Information om ditt ärende

Registreringsdatum
2022-08-15 klockan 09:20:08
Rubrik
Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget
och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Ärendebeskrivning
Till Enköpings kommun,
Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex.
Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av
allmänna handlingar.
Jag skriver för att begära en intern granskning av Enköpings kommuns
hantering av min begäran om allmän handling enligt
offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i
kalkylarksformat'.
Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän
handling. Vad är status?
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska
personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till
denna begäran:
[Registrators #1371 e-postadress]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad
hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av
Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

Enköpings kommun
Telefon: [4]0171-62 50 00
E-post: [5][Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[6]Öppettider & besöksadress

När du kontaktar Enköpings kommun hanterar vi dina personuppgifter. I
de flesta fall behöver vi spara dina personuppgifter under en tid för
att handlägga din fråga eller för att vi måste spara ditt ärende som
en allmän handling.
Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hos Enköpings
kommun och vilka rättigheter du har kan du läsa om det på
[7]enkoping.se/personuppgifter. Även handläggare på Enköpings kommun
kan svara på frågor om hantering av personuppgifter på kommunen.

[8]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://handlingar.se/sv/help/officers
4. file:///tmp/Tel:+46171625000
5. mailto:[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. http://enkoping.se/kontakt.html
7. http://www.enkoping.se/personuppgifter

Cecilia Toresäter, The municipality of Enköping

2 Attachments

Hej Mattias, jag har fått veta att vi har missat att hantera ditt ärende
som gäller en begäran av utlämning av handlingar.

Det är verkligen olyckligt och vi har nu börjat att hantera din begäran.

 

Om det finns möjlighet så ringer jag gärna upp dig och förklarar vad som
har hänt

 

 

Med vänlig hälsning

 

Cecilia Toresäter

Tf stabschef

 

Kommunledningsförvaltningen

Telefon: 0171-625036

[e-postadress]

 

[1]6,2 affisch a3

 

Enköpings kommun, Enköping

Besöksadress: Linbanegatan 12

 

Växel: 0171-62 50 00

 

[2]www.enkoping.se

[3]www.facebook.com/enkopingskommun

 

References

Visible links
2. http://www.enkoping.se/
3. http://www.facebook.com/enkopingskommun

Ann-Mari Wadman, The municipality of Enköping

2 Attachments

Hej

Vi vill börja med att beklaga fördröjningen av behandlingen av ditt ärende. Cecilia Toresäter som arbetar vid kommunens Kontaktcenter har försökt kontakta dig via mejl. Det går bra att kontakta henne om du har frågor kring fördröjningen.

Bifogat finner du de efterfrågade budgethandlingarna.

Med vänlig hälsning,

Registrator
Kommunledningsförvaltningen

Enköpings kommun, 745 34 Enköping
Besöksadress: Linbanegatan 12

Växel: 0171-62 50 00

www.enkoping.se
www.facebook.com/enkopingskommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1371 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 09:19
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Enköpings kommun <[Enköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Enköpings kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Enköpings kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän handling. Vad är status?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1371 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------