Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Mattias Axell made this Freedom of Information request to Ekerö municipality as part of a batch sent to 40 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Ekerö kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Ekerö Direkt, Ekerö municipality

2 Attachments

Tack för att du kontaktat oss!

 

Detta är en bekräftelse på att vi har mottagit ditt ärende. Ditt ärende
har fått ärendenummer: 2022ED25627. Observera att detta nummer är unikt
och inte bör ändras vid eventuell e-postkontakt med oss.

 

Vi kommer att återkoppla till dig inom 2 arbetsdagar.

 

Tänk på att all kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan
komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har
uppgivit ditt namn, läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
[1]https://www.ekero.se/kommun-politik/om-w...

 

 

Chatbot Kommun-Kim är kommunens digitala medarbetare som kan svara på en
hel del frågor.

 

 

 

  

Med vänlig hälsning

Ekerö Direkt 

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Besök: Tappströmsvägen 2

[2][Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.ekero.se

Växel: 08-124 571  00

 

 

References

Visible links
1. https://www.ekero.se/kommun-politik/om-w...
2. mailto:[Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.ekero.se/

Kommunstyrelsen, Ekerö municipality

1 Attachment

Hej,

I nedan länk hittar du information om kommunens budget för 2022.

 

[1]https://www.ekero.se/kommun-politik/fakt...

 

 

Med vänlig hälsning

 

Registrator

 

Kommunstyrelsen

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Besök: Tappströmsvägen 2, Ekerö

Växel: 08-124 571 00

 

 

 

Från: Info Ekerö Direkt <[Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 18 maj 2022 11:51
Till: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022ED25627]

 

Hej

 

Vi har fått in ett ärende till Ekerö Direkt som vi tror ska hanteras av er
enhet. Jag vidarebefordrar därför ärendet till er.

 

Om ärendet felaktigt har vidarebefordrats till er vänligen återsänd det
genom att svara på detta mail. Observera att ärendenumret är unikt och
inte får ändras vid eventuell återkoppling till Ekerö Direkt.

 

Med vänlig hälsning

 

Lillemor Linderdahl

 

Ekerö Direkt

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Besök: Tappströmsvägen 2

[2][Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.ekero.se

Växel: 08-124 571  00

 

 

Från: Mattias Axell <[4][Registrators #1368 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 17:17
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Ekerö kommun
<[5][Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Observera: Extern e-post. Var försiktig med att klicka på länkar eller
bilagor om avsändaren är okänd för dig.

Till Ekerö kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[6][Registrators #1368 e-postadress]

Är [7][Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Ekerö kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:

[9]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.ekero.se/kommun-politik/fakt...
2. mailto:[Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.ekero.se/
4. mailto:[Registrators #1368 e-postadress]
5. mailto:[Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #1368 e-postadress]
7. mailto:[Ekerö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
10. https://eur01.safelinks.protection.outlo...