Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Mattias Axell made this Freedom of Information request to Bräcke municipality as part of a batch sent to 40 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Bräcke kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Bräcke Kommun, Bräcke municipality

Hej!

Bräcke kommun har tagit emot ditt e-postmeddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i
meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.
Observera att detta är ett automatiskt meddelande.

 

 

När du kommunicerar med Bräcke kommun via e-post kommer dina uppgifter att
behandlas av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om Bräcke
kommuns hantering av personuppgifter på [1]www.bracke.se/personuppgifter

References

Visible links
1. http://www.bracke.se/personuppgifter

Bräcke Kommun, Bräcke municipality

1 Attachment

Hej!
Vi har tyvärr inte de efterfrågade uppgifterna i kalkylarksformat. Jag bifogar däremot en pdf-fil med kommunplanen 2022-2024, den innehåller de efterfrågade uppgifterna.

Med vänlig hälsning

Daniel Hedenbo
Registrator
Telefon: 0693-161 04
E-post: [e-postadress]
Besöksadress: Hantverksgatan 25
Postadress: Box 190, 843 21 Bräcke
www.bracke.se

När du kommunicerar med Bräcke kommun via e-post kommer dina uppgifter att behandlas av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1360 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 14:34
Till: Bräcke Kommun <[Bräcke kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Bräcke kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1360 e-postadress]

Är [Bräcke kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bräcke kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------