Till Bodens kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Mail EKO, Bodens municipality

2 Attachments

Hej,
Här kommer efterfrågade uppgifter i bifogad fil.

Med vänlig hälsning
Berit Broström
Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
Tel: 0921-621 22
E-post: [e-postadress]
Besöksadress: Stadshuset, plan 9, hus B
Postadress: 961 86 Boden
[1]www.boden.se

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: BODENS KOMMUN <[2][Bodens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 18 maj 2022 08:21
Till: Mail EKO <[3][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[4][Registrators #1351 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 14:24
Till: BODENS KOMMUN <[5][Bodens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

[EXTERN AVSÄNDARE: Klicka inte på länkar eller bifogade filer i
meddelandet om du inte säkerställt avsändarens riktighet och litar på att
innehållet är säkert]

Till Bodens kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[6][Registrators #1351 e-postadress]

Är [7][Bodens kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Bodens kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.boden.se/
2. mailto:[Bodens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[Registrators #1351 e-postadress]
5. mailto:[Bodens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #1351 e-postadress]
7. mailto:[Bodens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers