Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Ödeshögs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Ödeshögs kommun, Ödeshög municipality

Ödeshögs kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till
dig så snart som möjligt.

 

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär
bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av
innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

 

Med vänlig hälsning

 

Ödeshögs kommun

 

Tel: 0144-350 00

[1][Ödeshögs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Postadress: 599 22, Ödeshög

Besöksadress: Stora Torget 3

[2]www.odeshog.se

 

Detta meddelande går inte att svara på.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Ödeshögs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.odeshog.se/

Marie Holstensson, Ödeshög municipality

4 Attachments

Översänder nämndernas och styrelsens planeringsdirektiv med budget för
2022 med plan för 2023-2024
Den tis 16 aug. 2022 kl 07:14 skrev Ödeshögs kommun
<[1][Ödeshögs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>:

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[2][Registrators #1951 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 22:18
Till: Ödeshögs kommun <[3][Ödeshögs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Ödeshögs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat
i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag
gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna
data på nationella plattformen [4]dataportal.se. Jag önskar ta del av
handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][Registrators #1951 e-postadress]

Är [6][Ödeshögs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Ödeshögs kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering
av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se
samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

--

Med vänlig hälsning

 

Marie Holstensson

Ekonomichef

Tfn: 0144-350 18                          

Mobiltfn: 070-641 50 18            

E-post: [10][e-postadress]

Besöksadress: Stora torget 3, Ödeshög

Postadress: 599 80 Ödeshög

Växeltfn: 0144-350 00

[11]www.odeshog.se

 

Ödeshögs kommun behandlar personuppgifter enligt gällande förordning. För
mer information läs på vår [12]hemsida.

References

Visible links
1. mailto:[Ödeshögs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Ödeshögs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. http://dataportal.se/
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Ödeshögs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers
10. mailto:[e-postadress]
11. http://www.odeshog.se/
12. http://www.odeshog.se/gdpr