Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Ånge kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Ange (Funktionsadress för ange@ange.se), Ånge municipality

Hej, ert e-postmeddelande har kommit fram till oss. Vi kommer att
vidarebefordra det till den/de personer som berörs.

 

 

Hälsningar

Kommunkansliet, Kommunledningskontoret

Ånge kommun

telefon: 0690 250100

[1]www.ange.se

Postadress: Ånge kommun 841 81 Ånge

Besöksadress: Torggatan 10

 

References

Visible links
1. http://www.ange.se/

Ange (Funktionsadress för ange@ange.se), Ånge municipality

Hej, 

 

Ånge kommun har tagit emot ditt mejl. 

 

Tack för att du har kontaktat oss. 

 

Ånge kommun
Kommunkansliet
Växel 0690-25 01 00
[1]www.ange.se

 

 

[2]LogoAKdigital130px 

Ånge kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
(GDPR). Läs mer på [3]www.ange.se/personuppgifter 

References

Visible links
1. http://www.ange.se/
3. http://www.ange.se/personuppgifter

Norberg, Catharina, Ånge municipality

Hej
Här kommer länk till vårt budgetdokument som finns på vår hemsida

https://www.ange.se/download/18.48cbc7ba...

Med vänlig hälsning

Catharina ”Ninni” Norberg
Ekonomichef

Telefon: 0690-250 183
Mobil: 070-186 95 00
e-post: [e-postadress]
www.ange.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ange (Funktionsadress för [Ånge kommun e-postadress för begäran om allmän handling])
Skickat: den 16 augusti 2022 07:41
Till: Norberg, Catharina <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell [mailto:[Registrators #1944 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 22:01
Till: Ange (Funktionsadress för [Ånge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]) <[Ånge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Ånge kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1944 e-postadress]

Är [Ånge kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ånge kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------