Till Vännäs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Henrik Olofsson, Vännäs municipality

Hej!

Jag behöver kompletterande uppgifter för din förfrågan. Du skriver att du önskar ta del av verksamhetens utgifter, investerings- och driftbudget - avses alla verksamheter eller någon specifik?. Vi har ett beslutat budgetdokument för 2022 som innehåller dessa delar i PDF. Det går att konvertera PDF-dokument till Excel om man så önskar. Men om man tittar på hela budgetdokumentet så vore jag tacksam om du specificerade vilka delar du önskar få i excel?

Mvh 
Henrik Olofsson
Ekonomichef
Kommunstyrelseförvaltningen
911 81 Vännäs
Telnr: 0935-14120
Mobil:0730-67 94 34
www.vannas.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1931 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:33
Till: KLK Internetlåda <[Vännäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1931 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Vännäs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1931 e-postadress]

Är [Vännäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vännäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Vännäs kommun,

Begäran avser alla verksamheter om möjligt. Begär inte att det behöver vara i en och samma fil. Olika verksamheter kan egen fil.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Henrik Olofsson, Vännäs municipality

1 Attachment

Hej!

Bifogat finns budget 2022 nu för drift och investeringar i excelformat.

Mvh 
Henrik Olofsson
Ekonomichef
Kommunstyrelseförvaltningen
911 81 Vännäs
Telnr: 0935-14120
Mobil:0730-67 94 34
www.vannas.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1931 e-postadress]>
Skickat: den 28 augusti 2022 19:19
Till: Henrik Olofsson <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Vännäs kommun,

Begäran avser alla verksamheter om möjligt. Begär inte att det behöver vara i en och samma fil. Olika verksamheter kan egen fil.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections