Till Upplands Väsby kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Väsby Direkt, Upplands Väsby municipality

1 Attachment

Hej och tack för ditt mejl till oss på Väsby Direkt! 

 

Vi har tagit emot ditt ärende och arbetar med att besvara det så snart vi
kan. Vi kommer att återkomma till dig under dagen eller nästkommande
vardag.

 

Ditt ärende har fått ärendenummer: [2022KC117293] Vänligen ange det om du
vill kontakta oss vidare i detta ärende.

 

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022
i kalkylarksformat Till Upplands Väsby kommun, Jag vill begära ut
verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns
handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV),
Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat
som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1916 e-postadress] Är [Upplands Väsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Upplands Väsby
kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

 

 

Med vänlig hälsning

 

Kontaktcenter Väsby Direkt

Kommunledningskontoret

Upplands Väsby kommun

 

Telefon: 08-590 970 00

Öppettider

måndag–onsdag 08.00–17.00

torsdag 08.00–18.00

fredag 08.00–15.15

 

 

 

[1][Upplands Väsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.upplandsvasby.se

 

 

 

När vi hanterar ditt ärende kommer vi behandla dina personuppgifter.
[3]Här kan du läsa mer om hur Upplands Väsby kommun hanterar
personuppgifter.

 

References

Visible links
1. mailto:[Upplands Väsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.upplandsvasby.se/
3. http://www.upplandsvasby.se/ovrigt/sjalv...

dc.ks@upplandsvasby.se, Upplands Väsby municipality

2 Attachments

Hej,
Översänder här begärda handlingar.
Vänliga hälsningar,

 ...................................................

Paulina Eriksson Törnqvist

Dokumentcontroller
Kanslienheten/kommunledningskontoret

När du skickar e-post till Upplands Väsby kommun behandlar vi
personuppgifter såsom namn och
e-postadress samt de personuppgifter du väljer att lämna till oss i
e-postmeddelandet.
Se mer hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter
[1]www.upplandsvasby.se/gdpr  

Från: Mattias Axell <[Registrators #1916 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:09
Till: Väsby Direkt <[Upplands Väsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Upplands Väsby kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1916 e-postadress]
Är [Upplands Väsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Upplands Väsby kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.upplandsvasby.se/gdpr