Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Umeå kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Umeå kommun, Umeå municipality

Hej!

Tack för ditt mejl. Det är mottaget och vidarebefordrat till Ekonomi för besvarande.

Med vänlig hälsning

Therese Stellén
090 – 16 10 00
[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

Lena Höök Gustafsson, Umeå municipality

6 Attachments

Hej,
De uppgifter du efterfrågar finns inte i kalkylarksformat. Bifogat finns uppgifterna i PDF-format.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Lena Höök Gustafsson
Ekonomidirektör
090-16 35 84
070-653 35 84
[e-postadress]

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Umeå kommun <[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 12:54
Till: Lena Höök Gustafsson <[e-postadress]>; Dan Gideonsson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Hej!

Vänligen för besvarande, se nedan.

Med vänlig hälsning

Therese Stellén
090 - 16 10 00
[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1915 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:08
Till: Umeå kommun <[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Umeå kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1915 e-postadress]

Är [Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Umeå kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------