Till Tyresö kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

servicecenter@tyreso.se, Tyresö municipality

Hej!

Tack för att du kontaktar Tyresö kommun!

Vi har tagit emot ditt ärende, som fått ärendenummer [2022SC48349]. Har du
frågor kring ditt ärende, kan du svara på det här mejlet utan att ändra
något i ämnesfältet.

Vi svarar på enklare frågor inom två arbetsdagar. Synpunkter och
felanmälan besvaras inom tio dagar. Vid akuta fel kontakta kommunen på
08-578 291 00.

Om barn, vuxen eller äldre far illa, och det är en akut fråga under kväll,
natt och helg kan du kontakta Socialjouren Sydost på telefon 08-718 76 40.

Vid akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid,
ring 08-798 44 44.

För slamtömningsjour efter kontorstid, ringer du 070-525 40 41.

Tänk på att all kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan
komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har
uppgivit ditt namn. Här kan du läsa mer om [1]offentlighetsprincipen.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter [2]www.tyreso.se/gdpr

Med vänlig hälsning
Servicecenter
Tyresö kommun
Tel: 08-578 291 00
[3][e-postadress]
[4]www.tyreso.se/E-tjanster
[5]www.tyreso.se

 _____________________________________

Ankomstdatum: 2022-08-15 21:01:25

Ärendebeskrivning:

Till Tyresö kommun, Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter,
investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen upprättad i något
kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX),
OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till
grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder
(.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand. Om
utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1910 e-postadress] Är [Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Tyresö kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
------------------------------------------------------------------- (Att
tänka på för dig som är anställd i Tyresö kommun. Klicka inte på okända
länkar och filer i mejl och lämna aldrig ifrån dig mejluppgifter och
lösenord på okända webbsidor.)

 

References

Visible links
1. http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Re...
2. file:///tmp/www.tyreso.se/gdpr
3. file:///tmp/[e-postadress]
4. file:///tmp/www.tyreso.se/E-tjanster
5. file:///tmp/www.tyreso.se

ekonomi@tyreso.se, Tyresö municipality

2 Attachments

Hej ! 

 

Bifogad finns  efterfrågade uppgifter i Excel filer.

 

Har du frågor eller funderingar - vänligen kontakta oss.

 

 

Med vänliga hälsningar

Ekonomistaben

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ

Tele: 08 578 291 00
Epost: [1][Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

E-Tjänster: [2]www.tyreso.se/E-tjanster/

Hemsida: [3]www.tyreso.se

 

 _____________________________________

Ärendenummer: 2022SC48349

Ankomstdatum: 2022-08-15 21:01:25

 

Ärendebeskrivning:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022
i kalkylarksformat Till Tyresö kommun, Jag vill begära ut verksamhetens
planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen
upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil
(.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som
ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1910 e-postadress] Är [Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Tyresö kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
------------------------------------------------------------------- (Att
tänka på för dig som är anställd i Tyresö kommun. Klicka inte på okända
länkar och filer i mejl och lämna aldrig ifrån dig mejluppgifter och
lösenord på okända webbsidor.)

 

 

 

 

 

 

Från: Mattias Axell <[Registrators #1910 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:01
Till: [Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Tyresö kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1910 e-postadress]
Är [Tyresö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Tyresö kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------
(Att tänka på för dig som är anställd i Tyresö kommun. Klicka inte på
okända länkar och filer i mejl och lämna aldrig ifrån dig mejluppgifter
och lösenord på okända webbsidor.)

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/www.tyreso.se/E-tjanster/
3. http://www.tyreso.se/