Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Tranås kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Tranas_kommun, Tranås municipality

Hej!

Tack för ditt mail, vi har skickat det till berörd förvaltning.

Med vänlig hälsning

Serviceenheten

Tfn: 0140-681 00
Stadshusplan 1
573 82 Tranås

Tranås kommun
SE 573 82
Vxl Stadshuset 0140-681 00
Fax 0140-176 50

www.tranas.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1906 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:56
Till: Tranas_kommun <[Tranås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

CAUTION: This email originated from outside your organization. Exercise caution when opening attachments or on clicking links from unknown senders.

Till Tranås kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1906 e-postadress]

Är [Tranås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Tranås kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

ekonomi, Tranås municipality

Hej Mattias,

Vår senaste budgetuppföljning för 2022 finns nu på vår hemsida under rubriken Budgetuppföljningar och delårsrapporter. Du får återkomma om du behöver något mer.

https://www.tranas.se/tranas-kommun/komm...

Med vänlig hälsning
Matilda Engbom
Redovisningsekonom
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Tfn: 0140-683 79
E-post: [e-postadress]
Stadshuset
573 82 Tranås

Tranås kommun
SE 573 82
Vxl Stadshuset 0140-681 00
Servicekontoret Tranås Direkt 0140-687 90
www.tranas.se

När du skickar e-post till Tranås kommun så innebär det att Tranås kommun behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
På vår webbplats kan du läsa mer. Behandling av personuppgifter i Tranås kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1906 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:56
Till: Tranas_kommun <[Tranås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

CAUTION: This email originated from outside your organization. Exercise caution when opening attachments or on clicking links from unknown senders.

Till Tranås kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1906 e-postadress]

Är [Tranås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Tranås kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------