Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Tomelilla kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Pamela Lindqvist (Tomelilla Direkt),

##- Skriv ditt svar ovanför denna rad -##

Din förfrågan (838960) har uppdaterats. Besvara detta e-postmeddelande om
du vill lägga till ytterligare kommentarer.

Pamela Lindqvist (Tomelilla Direkt)

16 aug. 2022 04:59 GMT−4

Hej!
 
Jag har vidarebefordrat din begäran till vår ekonomiavdelning för
hantering.
 
Med vänlig hälsning
 

Pamela Lindqvist

Enhetschef Tomelilla direkt

Tomelilla kommun

Tomelilla direkt

Gustafs Torg 16

273 80 Tomelilla

tomelilla.se

Mattias Axell

15 aug. 2022 14:51 GMT−4

Till Tomelilla kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat
i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[1][Registrators #1902 e-postadress]

Är [2][Tomelilla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Tomelilla kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[3][e-postadress]:
[4]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[5]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Detta e-postmeddelande är en tjänst från Tomelilla Direkt. Levererat av
[6]Zendesk
[WPDE98-WQW7Z]
Reverse link: [7]unknown

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1902 e-postadress]
2. mailto:[Tomelilla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[e-postadress]
4. https://handlingar.se/sv/change_request/...
5. https://handlingar.se/sv/help/officers
6. https://www.zendesk.com/se/service/?utm_...
7. https://direkt.tomelilla.se/hc/requests/...

Pamela Lindqvist (Tomelilla Direkt),

1 Attachment

##- Skriv ditt svar ovanför denna rad -##

Din förfrågan (839089) har uppdaterats. Besvara detta e-postmeddelande om
du vill lägga till ytterligare kommentarer.

Pamela Lindqvist (Tomelilla Direkt)

22 aug. 2022 05:33 GMT−4

Hej!

 

Jag har fått nedanstående besked från vår ekonomiavdelning:

 

Budgeten finns på kommunens hemsida i pdf. Den finns dock inte i Excel.
Bifogar pdf här.

 

Med vänlig hälsning

 

Pamela Lindqvist

Enhetschef Tomelilla direkt

Tomelilla kommun

Tomelilla direkt

Gustafs Torg 16

273 80 Tomelilla

tomelilla.se

Detta e-postmeddelande är en tjänst från Tomelilla Direkt. Levererat av
[1]Zendesk
[MQW35E-GWW3L]
Reverse link: [2]unknown

References

Visible links
1. https://www.zendesk.com/se/service/?utm_...
2. https://direkt.tomelilla.se/hc/requests/...