Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Tierps kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Medborgarservice, Tierp Municipality

Hej,
Tack för ditt mejl.

Ditt ärende har fått ärendenummer: 2022KC28779

Vi kommer att återkoppla till dig så snart som möjligt.
Våra öppettider vardagar:
Besök: 7.30-16.00
Telefon: 9.00-16.00

[1]Så här behandlar vi dina personuppgifter

Med vänlig hälsning

____Medborgarservice________________
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293-21 80 88
Telefax 0293-129 69
E-post [2][e-postadress]
Internet [3]www.tierp.se
____________________________________

References

Visible links
1. https://www.tierp.se/gdpr
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.tierp.se/

Medborgarservice, Tierp Municipality

Hej!

Tack för att du kontaktat oss.

Din begäran har skickats vidare till berörd handläggare.

Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet.

 

Med vänlig hälsning
John Lundin
_____Medborgarservice________________
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293-21 80 88
Telefax 0293-129 69
E-post: [1][e-postadress]
Internet [2]www.tierp.se
[3]Så här behandlar vi dina personuppgifter
____________________________________

Från: Mattias Axell <[Registrators #1898 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:46
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Tierps kommun
<[Tierps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Tierps kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1898 e-postadress]
Är [Tierps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Tierps kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------
OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka
inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen
avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du
IT-support.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.tierp.se/
3. https://www.tierp.se/gdpr

Medborgarservice, Tierp Municipality

1 Attachment

  • Attachment

    KS 2021 721 Plan for Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022 2024.pdf

    6.6M Download View as HTML

Hej,

Tack för att du kontaktat oss.

Översänder handlingen/ar som du begär.

Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet.

 

 

Med vänlig hälsning
Åsa Joelsson
_____Medborgarservice________________
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon 0293-21 80 88
Telefax 0293-129 69
E-post: [1][e-postadress]
Internet [2]www.tierp.se
[3]Så här behandlar vi dina personuppgifter
____________________________________

Från: Mattias Axell <[Registrators #1898 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:46
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Tierps kommun
<[Tierps kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Tierps kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1898 e-postadress]
Är [Tierps kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Tierps kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------
OBS:Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka
inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen
avsändaren och vet att innehållet är säkert. Är du osäker så kontaktar du
IT-support.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.tierp.se/
3. https://www.tierp.se/gdpr