Till Aneby kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Till Aneby kommun,

Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän handling. Vad är status på detta?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Till Aneby kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Aneby kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har inte fått svar från er sedan 17 maj 2022.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Aneby Ekonomienheten, Aneby municipality

3 Attachments

Hej!

Enligt ursprungsbegäran skickar jag över Budget 2022 och tabeller enligt
budget i excelformat.

Vår registratur återkommer med svar om begäran av hanteringen.

 

Med vänlig hälsning
Maria Engmalm Wallsten
Ekonomichef, Kommunledning
E-post: [1][e-postadress]
Telefonnummer: 0380-462 17
[2]signaturelogo_4
Information om hur Aneby kommun hanterar dina personuppgifter finns på
[3]www.aneby.se/gdpr

 

Från: Aneby Diariet KS <[e-postadress]>
Skickat: den 28 augusti 2022 17:45
Till: Aneby Ekonomienheten <[e-postadress]>
Ämne: Fwd: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Mattias Axell <[4][Registrators #1340 e-postadress]>
Skickat: Sunday, August 28, 2022 5:22:29 PM
Till: Aneby Diariet KS <[5][Aneby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget
och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Till Aneby kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex.
Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna
handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Aneby kommuns hantering
av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget
och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har inte fått svar från er sedan 17 maj 2022.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns
tillgänglig på Internet via den här adressen:
[6]https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #1340 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. file:///tmp/www.aneby.se/gdpr
4. mailto:[Registrators #1340 e-postadress]
5. mailto:[Aneby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://handlingar.se/sv/request/budget_...
7. mailto:[Registrators #1340 e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/help/officers