Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Svenljunga kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Salman Chalhoub, Svenljunga municipality

1 Attachment

Hej!

Handlingarna du efterfrågar har vi inte efterfrågade format.

Kommunens drift- och investeringsbudget finns på vår hemsida, i dokumentet "Verksamhetsplan 2022-2024", se följande länk:
https://www.svenljunga.se/kommun--politi...

Angående verksamhetens planerade utgifter bifogar jag den senaste rapporten som gick till Kommunfullmäktige hos oss.
Det är en Delårsrapport som görs efter fyra månader och innehåller en prognos för hela året.

Med vänlig hälsning

Salman Chalhoub
Ekonomichef

Kommunstyrelseförvaltningen / Ekonomienheten
Svenljunga kommun
Telefon 0325-183 18
SMS 0702828758
[e-postadress]
www.svenljunga.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Emma Nors <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 13:23
Till: Salman Chalhoub <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Svenljunga kommun Kansliet <[Svenljunga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 12:53
Till: Emma Nors <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1889 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:33
Till: Svenljunga kommun Kansliet <[Svenljunga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Svenljunga kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1889 e-postadress]

Är [Svenljunga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Svenljunga kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------