Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Alvesta kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Till Alvesta kommun,

Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän handling. Vad är status på detta?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Alvesta municipality

1 Attachment

Hej!
Jag ber om ursäkt om du fått vänta på svar från oss! Jag har tyvärr inte
budgetdokumentet i kalkylarksformat (menar du excel?) utan skickar över
den i PDF.

Hör av dig om du har ytterligare frågor och funderingar!

 

Med vänlig hälsning

 

Therese Löfqvist

Kommunsekreterare

Kommunledningsförvaltningen

Alvesta kommun

Besöksadress: Centralplan 1, 342 80 ALVESTA

Tel. 0472- 155 01

E-post: [e-postadress]

Aktuella handlingar för ärende 202100318, Mål och budget 2022 med plan
2023-2025 bifogas detta e-postmeddelande

Bifogat material kommer från följande handlingar:
Alvesta kommuns mål och budget 2022 med plan 2023-2025 (fastställd) |
Alvesta kommuns mål och budget 2022 med plan 2023-2025 (fastställd).pdf |
ID:37322