Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Mattias Axell made this Freedom of Information request to Alingsås municipality as part of a batch sent to 40 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Alingsås kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

kommunstyrelsen - KLK, Alingsås municipality

Hej!

Gäller det någon specifik verksamhet eller för hela kommunen? 

Med vänliga hälsningar

 

Registrator

För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
-------------------------------------------------
[1][Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
telefon 0322-61 61 23

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Mattias Axell <[Registrators #1338 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 14:11
Till: kommunstyrelsen - KLK
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
 
VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på
länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.

Till Alingsås kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1338 e-postadress]

Är [Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Alingsås kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[2]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[3]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
mailto:[Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers

Till kommunstyrelsen - KLK,

Tack för frågan. Begäran gäller för hela kommunen. Om det finns separata budgetar i separata kommunägda verksamheter är det även önskvärt om ni har det enkelt tillgänglighet i elektroniska format beskrivna tidigare.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

kommunstyrelsen - KLK, Alingsås municipality

1 Attachment

Hej!

Budgeten för Alingsås kommun 2022-2024 finns endast upprättad i pdf, se
bifogat dokument. 

Med vänliga hälsningar

 

Registrator

För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
-------------------------------------------------
[1][Alingsås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
telefon 0322-61 61 23

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Mattias Axell <[Registrators #1338 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 19:10
Till: kommunstyrelsen - KLK
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
 
VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på
länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.

Till kommunstyrelsen - KLK,

Tack för frågan. Begäran gäller för hela kommunen. Om det finns separata
budgetar i separata kommunägda verksamheter är det även önskvärt om ni har
det enkelt tillgänglighet i elektroniska format beskrivna tidigare.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections