Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Sigtuna kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kontaktcenter, Sigtuna municipality

2 Attachments

Tack för att du har kontaktat oss!

 

Ditt ärende är mottaget och registrerat. Vi kommer att återkomma till dig.

I vidare kontakt i detta ärende, var vänlig behåll ditt ärendenummer
[2022KC76084] i mejlets ämnesrad. Då kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

 

 

Thank you for contacting us!

 

Your e-mail has been received and registered. We will get back to you.

In further contact in this matter, please keep your case number
[2022KC76084] in the subject line of the e-mail. Then we can help you in
the best way.

 

Vänliga hälsningar / Sincerely

 

Kontaktcenter

Kommunledningskontoret

08-591 260 00

[1]www.sigtuna.se

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[2]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

 

Ditt ärende

_______________________________________________________________________

 

Ärendenummer: 2022KC76084

 

Ärendebeskrivning: Till Sigtuna kommun, Jag vill begära ut verksamhetens
planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen
upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil
(.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som
ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1866 e-postadress] Är [Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sigtuna kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.sigtuna.se
2. https://sigtuna.se/sv/System/Om-webbplat...

Gemensam Registrator, Sigtuna municipality

3 Attachments

Hej!

Jag bifogar Mål och budget för 2020-2022, antagen i Kommunfullmäktige
2019-06-19.

Vänliga hälsningar 

 

Elin Dofs

Registrator

Kommunledningskontoret

08-591 266 14

[1]www.sigtuna.se

 

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[2]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

 

Från: Mattias Axell <[3][Registrators #1866 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 19:51
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sigtuna kommun
<[4][Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Sigtuna kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #1866 e-postadress]

Är [6][Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sigtuna kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.sigtuna.se/
2. https://sigtuna.se/sv/System/Om-webbplat...
3. mailto:[Registrators #1866 e-postadress]
4. mailto:[Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #1866 e-postadress]
6. mailto:[Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers