Till Robertsfors kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Petra Sundman,

3 Attachments

Hej

Här kommer det du efterfrågade. Se bifogat 

Driftbudget= KS-rader

Investeringsbudget + ombudgeteringar investeringsbudget

________________________________________

Från: Mattias Axell <[1][Registrators #1861 e-postadress]>

Skickat: den 15 augusti 2022 19:44

Till: Robertsfors Kommun

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Till Robertsfors kommun,

 

 

 

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

 

 

 

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

 

 

 

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

 

 

 

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen [2]dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

 

 

 

Tack på förhand!

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Mattias Axell

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[3][Registrators #1861 e-postadress]

 

 

 

Är [4][Robertsfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Robertsfors kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[5][e-postadress]:

 

[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1861 e-postadress]
2. http://dataportal.se/
3. mailto:[Registrators #1861 e-postadress]
4. mailto:[Robertsfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers