Till Ovanåkers kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Ovanåkers Kommun, Ovanåker municipality

Hej!

Ovanåkers kommuns centrala e-posthantering har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet vidarebefordras det till den
handläggare eller förvaltning som har hand om frågan.

Meddelandet du har skickat till oss hanteras enligt offentlighets- och
sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid
begäran. För oss är det tillåtet att behandla dina personuppgifter för att
uppfylla kraven i arkivlagen som ställs på bevarande av allmänna
handlingar.

Läs mer om dina rättigheter och våra skyldigheter här:
www.ovanaker.se/personuppgifter

 

Hälsningar

Ovanåkers kommun

 

Postadress: 828 80 Edsbyn
Besöksadress: Långgatan 24, Edsbyn
Tfn: 0271-570 00
Fax: 0271-573 74
E-post: [1][Ovanåkers kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.ovanaker.se

References

Visible links
1. mailto:[Ovanåkers kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.ovanaker.se/

Johan Brodin, Ovanåker municipality

5 Attachments

Hej Mattias,

Du inkom den 15 augusti 2022, med en begäran om budget och planerade
utgifter för 2022 i kalkylarksformat.

 

Jag översänder Budget och verksamhetsplan för perioden 2022-2024.
Resultatbudget/driftbudget för perioden bifogas även i excelark Kolumn D,
G och J överenstämmer med budgetdokumentet.

Jag översänder Investeringsplan för perioden 2022-2026. Investeringsplanen
för perioden bifogas även i excelark.

 

Återkom igenom om du har ytterligare frågor eller vill ha något
förtydligande.

 

Hälsningar,

Johan

 

 

............................................
Johan Brodin
Ekonom

Ovanåkers kommun
Långgatan 24, 828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 76
[1][e-postadress]
[2]www.ovanaker.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.ovanaker.se/
http://www.ovanaker.se/