Till Osby kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kommun, Osby municipality

Hej! 
Tack för ditt mejl, vi återkommer så snart vi kan. 
När du kontaktar kommunen via e-post eller post registreras det du skrivit
som handlingar i kommunens diarium. Alla invånare har rätt att begära ut
och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av
sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddad i svensk
lag och kallas för offentlighetsprincipen.
Med vänlig hälsning 
Osby kommun

Till Osby kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Osby kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt och aktiviteter.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Elvingsson, Gunnar, Osby municipality

3 Attachments

Hej.

Vi ber om ursäkt för sent svar gällande er begäran om budgethandlingar.

Jag bifogar här:

Sammanställt budgetdokument 2022
Driftramar per nämnd i excelformat
Investeringsbudget i excelformat.

Återkom gärna om det finns frågor eller ytterligare information önskas.

Vänliga hälsningar

Gunnar Elvingsson
Ekonomichef
Kommunförvaltning Stab
Kommunstyrelseförvaltning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 81 61
Växel: 0479 - 52 80 00
[e-postadress]
www.osby.se
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter.

Osby - Kansliet - Brevlåda, Osby municipality

Hej,

Ditt mail är vidarebefordrad till berörd instans och du kommer inom kort att bli kontaktad med svar på din begäran.

Vänliga hälsningar

Anette Nilsson
Registrator/Arkivarie
Kanslienheten
Kommunstyrelseförvaltning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 83 33
Växel: 0479 - 52 80 00
mailto:[e-postadress]
https://www.osby.se/
https://www.osby.se/diverse/sa-hanterar-...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1853 e-postadress]>
Skickat: den 29 augusti 2022 17:53
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Osby kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Osby kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt och aktiviteter.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1853 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------