Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Norrtälje municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Norrtälje kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Norrtälje Kommun, Norrtälje municipality

Hej!

Tack för ditt mejl!

Vi har mottagit ditt ärende och kommer att behandla det inom kort.
Under sommaren har vi hög belastning. Vi återkommer så fort vi kan. 

Svara på detta mejl om du har ytterligare frågor eller vill komplettera i
detta ärende, KC388734.

Din rubrik på ärendet:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022
i kalkylarksformat

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14

Telefon: 0176-710 00
E-post: [1][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Hemsida: [2]norrtalje.se

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.norrtalje.se/
3. https://www.norrtalje.se/personuppgifter

Kontaktcenter, Norrtälje municipality

 

Hej 

Ditt ärende har vidarebefordrats för hantering av behörig avdelning.

Vi gör vårt bästa för att det ska hanteras så snabbt som möjligt. 

Ditt ärende:
Till Norrtälje kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1842 e-postadress]

Är [Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Norrtälje kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Med vänlig hälsning

Ida
Kontaktcenter

Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
[1][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.norrtalje.se

Om du har ytterligare frågor i detta ärende, vänligen uppge ärendenummer
KC388734 i kontakten med oss.

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:%20[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///C:/Users/88vika18/Desktop/Flexite%20e-postmallar/KC%20-%20extern%20epostmottagare/KC%20-%20extern%20epostmottagare/www.norrtalje.se
3. file:///C:/Users/88vika18/Desktop/KC%20-%20Autsovar/KC%20-%20Autsovar.20210111,/KC%20-%20Förnamn/KC%20-%20Förnamn/www.norrtalje.se/personuppgifter

Till Norrtälje kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Norrtälje kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt och aktiviteter.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Norrtälje Kommun, Norrtälje municipality

Hej!

Tack för ditt mejl!
Vi har mottagit ditt ärende och vi gör vårt bästa för att det ska hanteras
så snabbt som möjligt.

Svara på detta mejl om du har ytterligare frågor eller vill komplettera i
detta ärende, KC398836.

Din rubrik på ärendet:
Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och
planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14

Telefon: 0176-710 00
E-post: [1][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Hemsida: [2]norrtalje.se

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.norrtalje.se/
3. https://www.norrtalje.se/personuppgifter

Kontaktcenter, Norrtälje municipality

 

Hej 

Ditt ärende har vidarebefordras för hantering av behörig avdelning.

Vi gör vårt bästa för att det ska hanteras så snabbt som möjligt. 

Önskar er en fortsatt fin dag

Ditt ärende:
Till Norrtälje kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex.
Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna
handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Norrtälje kommuns
hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen
- 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om
att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för
beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och
gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt
och aktiviteter.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns
tillgänglig på Internet via den här adressen:
https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1842 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

 

Med vänliga hälsningar
Calmar
Kontaktcenter

Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Kontaktcenter 0176-71000
[1]www.norrtalje.se
När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [2]norrtalje.se/personuppgifter

Om du har ytterligare frågor i detta ärende, vänligen uppge ärendenummer
KC398836 i kontakten med oss.

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.
Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

 

References

Visible links
1. https://www.norrtalje.se/
2. https://www.norrtalje.se/personuppgifter
3. file:///C:/Users/88vika18/Desktop/KC%20-%20Autsovar/KC%20-%20Autsovar.20210111,/KC%20-%20Förnamn/KC%20-%20Förnamn/www.norrtalje.se/personuppgifter