Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Mölndal city,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kontakt Mölndals stad, Mölndal city

Hej ,

tack för att du kontaktar oss angående: begäran enligt
Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i
kalkylarksformat

 

Ditt ärende har registrerats och fått ärendenummer: 2022MKC58819

Vi kommer återkoppla till dig så snart som möjligt.

 

Om du vill komplettera med något, svara bara på detta e-post så läggs de
nya uppgifterna till ditt ärende.

 

Besök gärna vår webbplats [1]www.molndal.se. Där hittar du svar på de
vanligaste frågorna.

 

Med vänlig hälsning,

 

Kontaktcenter Mölndal

Telefon:031-315 10 00

 

Besöksadress:

Göteborgsvägen 11-17

431 82 Mölndal

 

E-post: [2][Mölndal Stad e-postadress för begäran om allmän handling]

Webb: [3]www.molndal.se

Facebook: [4]www.facebook.com/molndalsstad

 

Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid
hanterar dina personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar
uppgifterna under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga
service.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar du all
information på [5]molndal.se/personuppgifter 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022MKC58819]
Ärendebeskrivning: VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern
e-postadress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner
igen avsändaren och vet att innehållet är säkert. Till Mölndal city, Jag
vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten. Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex.
CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller
annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i
PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i
kalkylarksformat i första hand. Om utlämnadet är förknippat med en
kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1835 e-postadress] Är [Mölndal Stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mölndal city? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://www.molndal.se/
2. mailto:[Mölndal Stad e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.molndal.se/
4. http://www.facebook.com/molndalsstad
5. https://www.molndal.se/personuppgifter

Kontakt Mölndals stad, Mölndal city

Hej

 

Tyvärr finns inga slutliga dokument i excel. Själva handlingen görs av en
firma, så det kan finnas ändringar som görs direkt hos denna firma.

 

Jag hänvisar dig till själva handlingen som ligger på hemsidan.

 

[1]Budget/plan Mölndals stad 2022-2024 (molndal.se)

 

Med vänlig hälsning

Anna Lundin Berg

Enhetschef
Stadsledningsförvaltningen

------------------------------------------------

Mölndals stad

Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17

431 82 Mölndal

Telefon: 031-315 10 00

E-post: [2][Mölndal Stad e-postadress för begäran om allmän handling]

webb: [3]www.molndal.se

------------------------------------------------

Följ oss på [4]facebook.com/molndalsstad
De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information om hur dina uppgifter behandlas se Mölndals stads
hemsida.
[5]http://www.molndal.se/personuppgift

 

Från: Mattias Axell <[Registrators #1835 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 18:53
Till: Kontakt Mölndals stad <[Mölndal Stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern e-postadress. Klicka
inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och
vet att innehållet är säkert.

Till Mölndal city,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1835 e-postadress]

Är [Mölndal Stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Mölndal city? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.molndal.se/download/18.1ee31...
2. mailto:[Mölndal Stad e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/www.molndal.se
4. http://facebook.com/molndalsstad
5. http://www.molndal.se/personuppgift