Till Värnamo kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kontaktcenter, Municipality of Värnamo

1 Attachment

Hej!

 

Tack för ditt mejl.  Vi återkommer till dig inom två arbetsdagar.

 

E-post som kommer till Värnamo kommun blir allmän handling. Det innebär
att allmänheten och massmedier med vissa undantag har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter, Värnamo kommun

______________________________________

   

Kontaktcenter

Värnamo kommun

Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo

Telefon 0370-37 70 00

[1]kommun.varnamo.se

 

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022KC42685
Ärendebeskrivning: Till Värnamo kommun, Jag vill begära ut verksamhetens
planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen
upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil
(.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som
ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1831 e-postadress] Är [Värnamo kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Värnamo kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://kommun.varnamo.se/

Kontaktcenter, Municipality of Värnamo

8 Attachments

Hej !

 

Jag bifogar handlingar rörande drift- och investeringsbudget för år 2022
och 2023. Återkom om det var något annat eller något mer du ville begära
ut.

 

#caret#

 

Vänliga hälsningar
Elin Alteborg
Kommunsekreterare

Värnamo kommun
_____________________________________

Värnamo kommun  

Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo

Telefon 0370-37 70 00

[1]kommun.varnamo.se

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://kommun.varnamo.se/

Kontaktcenter, Municipality of Värnamo

4 Attachments

 • Attachment

  image0.png

  4K Download

 • Attachment

  Alliansens f rslag p investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024 2027 2.pdf

  525K Download View as HTML

 • Attachment

  Beslut KF 2022 06 22Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024 2027.docx

  44K Download View as HTML

 • Attachment

  Beslut KF 2022 06 22Verksamhets och driftbudget 2023 samt verksamhets och driftbudgetplan 2024 2025.docx

  44K Download View as HTML

Hej !

 

Här kommer de bilagor som inte fick plats i det förra mailet.

 

 

Vänliga hälsningar
Elin Alteborg
Kommunsekreterare

Värnamo kommun
_____________________________________

Värnamo kommun  

Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo

Telefon 0370-37 70 00

[1]kommun.varnamo.se

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://kommun.varnamo.se/