Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Oxelösunds kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kommuncenter Oxelösund, Municipality of Oxelösund

Tack för att du kontaktat oss! Ditt mail är nu registrerat i vårt system
och har fått ärendenummer: 2022KC23862

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.
Med vänlig hälsning,

Kommuncenter

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

Besöksadress Järntorget 7

Telefon 0155-38000

[1][Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.oxelosund.se
Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022KC23862
Ärendebeskrivning: Till Oxelösunds kommun, Jag vill begära ut
verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns
handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV),
Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat
som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1818 e-postadress] Är [Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Oxelösunds kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://[Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]/
2. file:///tmp/www.oxelosund.se

Sjöqvist Margrita, Municipality of Oxelösund

1 Attachment

Hej Mattias,

 

Här kommer Oxelösunds mål- och budget för 2022-2024 inkl verksamhetens
planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

 

Budgeten finns inte publicerad i kalkylarksformat.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Margrita Sjöqvist
Controller Kommunstyrelseförvaltningen

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-385 03 Mobil 070-567 85 03

[1][e-postadress]  [2]www.oxelosund.se

[3]www.facebook.com/oxelosundskommun

Vi behandlar dina personuppgifter enligt: [4]www.oxelosund.se/gdpr

 

 

 

Från: Mattias Axell <[5][Registrators #1818 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 18:28
Till: Kommuncenter Oxelösund <[6][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Oxelösunds kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[7][Registrators #1818 e-postadress]

Är [8][Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Oxelösunds kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress] mailto:[e-postadress]
file:///tmp/blocked::mailto:[e-postadress]
2. http://www.oxelosund.se/
http://www.oxelosund.se/
3. http://www.facebook.com/oxelosundskommun
http://www.facebook.com/oxelosundskommun
4. http://www.oxelosund.se/gdpr
5. mailto:[Registrators #1818 e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #1818 e-postadress]
8. mailto:[Oxelösunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers