Till Mora kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kundtjänst Mora Kommun, Mora municipality

Hej

 

Tack för ditt mail.

 

Vi svarar eller vidarebefordrar till berörd förvaltning så fort vi kan.

 

Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 0250-260 00

telefontid må-fr kl 7.45-12.00, 12.45-16.30.

 

Med vänliga hälsningar
Barbro, Ewa, Margit, Karin och Majbritt
Kundtjänsten
Mora Kommun
0250-260 00
[1]www.morakommun.se

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022MKT33406]
Ärendebeskrivning: Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att
den är säker. Läs e-postadressen. Verkar den seriös? Till Mora kommun, Jag
vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten. Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex.
CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller
annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i
PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i
kalkylarksformat i första hand. Om utlämnadet är förknippat med en
kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #1814 email] Är [Mora municipality request email] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mora kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[email address]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.morakommun.se

Anne Bälter, Mora municipality

3 Attachments

Hej !

 

Bifogar Mora kommuns drift- och investeringsbudget för år 2022 i
excelformat.

 

 

 

 

 

Hälsningar

 

 

Anne Bälter

Ekonomienheten

Mora kommun

0250-26127

 

 

 

Från: Kundtjänst Mora Kommun <[1][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 07:38
Till: MK Funk Ekonomi <[2][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022MKT33406]

 

Från: Mattias Axell <[3][Registrators #1814 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 18:19
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Mora kommun
<[4][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att den är säker. Läs
e-postadressen. Verkar den seriös?

Till Mora kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][Registrators #1814 e-postadress]

Är [6][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Mora kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #1814 e-postadress]
4. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #1814 e-postadress]
6. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers