Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Markaryd Municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Markaryds kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Till Markaryds kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Markaryds kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt och aktiviteter.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Patrik Eurenius, Markaryd Municipality

2 Attachments

Hej Mattias,

 

Ursäkta att det dröjt med återkoppling. Kan du utveckla exakt vad du söker
efter. När du skriver budget i kalkylarksformat, så är jag inte helt säker
på vad du menar. Om möjligt så får du gärna maila över ett exempel på vad
du söker efter.

 

Bifogar vår budget i pdf-format.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Patrik Eurenius

Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelseförvaltningen
Markaryds kommun
Telefon: 0433 – 720 16
[1][e-postadress]

[2]Markaryds_kommun

[3]www.markaryd.se

Markaryds kommun (Kommunstyrelsen) behandlar dina personuppgifter

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen

innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna
handlingar.

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina
personuppgiftsbehandlingar.

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://emea01.safelinks.protection.outl...

Till Markaryds kommun,

Jag syftar på format som kan komma från Microsoft Excel eller LibreOffice Calc t.ex. XLSX, ODS, XLS, CSV eller liknande. Troligtvis det underlag som finns i tabellformat för beslutad budget. Här finns frågan: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Sara Källgarn, Markaryd Municipality

2 Attachments

Hej

En administrativ miss tycks ha lett till att ni inte fått begärda filer
tidigare

Ekonomichef Patrik Eurenius ansvarar för att hjälpa er så snart som
möjligt

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

/Sara Källgarn

Kanslichef

Kommunstyrelseförvaltningen
Markaryds kommun
Telefon: 0433-72100
[1][e-postadress]

[2]Markaryds_kommun

[3]www.markaryd.se

Markaryds kommun (Kommunstyrelsen) behandlar dina personuppgifter

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen

innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna
handlingar.

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina
personuppgiftsbehandlingar.

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida

([4]www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)

 

 

 

Från: Markaryd-Ks <[Markaryds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 30 augusti 2022 08:18
Till: Sara Källgarn <[e-postadress]>
Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Mattias Axell <[5][Registrators #1811 e-postadress]>
Skickat: den 29 augusti 2022 17:04
Till: Markaryd-Ks
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget
och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Till Markaryds kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex.
Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna
handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Markaryds kommuns
hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen
- 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om
att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för
beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och
gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt
och aktiviteter.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns
tillgänglig på Internet via den här adressen:
[6]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #1811 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
4. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
5. mailto:[Registrators #1811 e-postadress]
6. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
7. mailto:[Registrators #1811 e-postadress]
8. https://eur01.safelinks.protection.outlo...