Till Marks kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kontaktcenter, Mark's municipality

Marks kommun har tagit emot ditt meddelande och det kommer att
vidaresändas till berörd förvaltning.

När du kommunicerar med Marks kommun behandlar vi dina personuppgifter.
För mer information se https://www.mark.se/pub

Marks kommun
Kontaktcenter

Kristian Johansson, Mark's municipality

2 Attachments

Hej!

 

I bifogad excel finns efterfrågade uppgifter i form av budget och prognos
för vår drift 2022. Investeringarna följs upp först i delårsrapport per
siste aug så där får vi hänvisa till vårt budgetdokument för årets budget
i väntan på att första prognosen arbetas fram här i månadsskiftet.

 

Mvh

 

 

Kristian Johansson

Ekonomichef

 

Marks kommun           
                                                                        

Kommunledningskontoret                                                                                     

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna                                  

Postadress: 511 80
Kinna                                                                       

Telefon växel: +46 320 21 70 00                                          

Telefon direkt: +46 320 21 73 85                                   

Mobiltelefon: +46 703 427
385                                                   

[1]www.mark.se

 

När du kommunicerar med Marks kommun behandlar vi dina personuppgifter.
För mer information se [2]https://www.mark.se/pub

 

P Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

 

 

References

Visible links
1. http://www.mark.se/
2. https://www.mark.se/pub