Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Luleå kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Luleå Kommun, Luleå municipality

1 Attachment

Tack för att du kontaktat oss!
Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 0920-453000.

När du skapar ett ärende samtycker du till att vi behandlar dina
personuppgifter. Dina personuppgifter sparas i 30 dagar för att därefter
raderas.
Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter finner ni under fliken
behandling av personuppgifter på denna [1]länk

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022KC116200
Ärendebeskrivning: Till Luleå kommun, Jag vill begära ut verksamhetens
planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen
upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil
(.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som
ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1802 e-postadress] Är [Luleå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Luleå kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Med vänlig hälsning

Kundcenter

Luleå kommun
Tfn: 0920-45 30 00
[2]www.lulea.se

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.lulea.se/kommun--politik/kon...
2. http://www.lulea.se/

Luleå Kommun, Luleå municipality

1 Attachment

Hej

 

Ärendenr: 2022KC116200 

 

Tack för att du kontaktat Luleå kommun.

Vi skickar ditt ärende vidare till Kommunstaben så återkommer de med svar
till dig.

 

Med vänlig hälsning
Kundcenter
Luleå kommun
Tfn: 0920-45 30 00
[1]www.lulea.se

 

 

Från: Mattias Axell <[Registrators #1802 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 18:02
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Luleå kommun
<[Luleå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Luleå kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1802 e-postadress]
Är [Luleå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Luleå kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.lulea.se/

Luleå municipality

1 Attachment

  • Attachment

    beg ran om allm n handling Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat.pdf

    146K Download View as HTML

Hej
Ert ärende mottaget och kommer att handläggas enligt gällande rutin.
Vi informerar om att vi tillämpar avgiftstaxa.
Begäran under 20 sidor är avgiftsfri. Med begäran över 19 sidor följer en
grundavgift på 50:- och en avgift på 5:- per sida.
Det finns alltid möjlighet att avgiftsfritt och på avtalad tid titta på
handlingarna vid Stadshuset, Rådstugatan 11, Luleå.
Vi återkommer till dig med information om eventuellt sidantal och kostnad.
Mvh
Registraturen
Kommunstaben
Luleå Kommun
 
 

Luleå municipality

1 Attachment

  • Attachment

    beg ran om allm n handling Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat.pdf

    146K Download View as HTML

Hej
 
Angående begäran nedan. Luleå kommuns beslutade strategiska plan och
budget för 2022-2024 finns på nedanstående länk:
 
https://www.lulea.se/kommun--politik/sa-...
 
Mvh
registratur, kommunstaben