Till Lomma kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Eva-Lena Sanderberg, Lomma municipality

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 08:32
Till: Eva-Lena Sanderberg <[e-postadress]>; Kristian Fridqvist <[e-postadress]>; Elisabet Andersson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Hej!

Vill bara meddela att vi mottagit din begäran och översänder materialet till dig när vi hanterat den klart.

Med vänlig hälsning

Eva-Lena Sanderberg
Förvaltningschef
Kommunledningsförvaltningen, Lomma kommun
073-341 13 37
[e-postadress]
"Information om hur Lomma kommun behandlar personuppgifter: lomma.se/personuppgifter”

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1800 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:53
Till: Kontaktcenter <[Lomma kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Lomma kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1800 e-postadress]

Är [Lomma kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lomma kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Elisabet Andersson, Lomma municipality

4 Attachments

Hej,

översänder enligt önskemål verksamhetens planerade utgifter, investerings-
och driftbudgeten (Lomma kommun).

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Elisabet Andersson, Budgetekonom

Lomma kommun, Kommunledningsförvaltningen

234 81 Lomma

0702-90 30 91

[1][e-postadress]

 

Information om hur Lomma kommun behandlar personuppgifter:

[2]lomma.se/personuppgifter

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/lomma.se/personuppgifter