Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Ljusnarsbergs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Ljusnarsbergs Kommun, Ljusnarsberg municipality

  

Hej!
Tack för ditt mail.
Ljusnarsbergs kommun har mottagit ditt e-postmeddelande. Vi läser
inkommande e-post varje arbetsdag. Inkommande post och e-post blir i regel
allmän handling. Detta innebär att allmänheten och massmedia normalt sett
har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om inte särskilda
sekretessregler gäller.

Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till
oss. Du kan läsa mer om hur Ljusnarsbergs kommun hanterar dina
personuppgifter
på [1]https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/k...

[2]www.ljusnarsberg.se 

  

 

References

Visible links
1. https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/k...
2. http://www.ljusnarsberg.se/

Till Ljusnarsbergs kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Ljusnarsbergs kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt och aktiviteter.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Aldina Dervic, Ljusnarsberg municipality

2 Attachments

  • Attachment

    71BA0CA909BE43B0849A4895E08F3B60 53677186.png

    17K Download

  • Attachment

    A1B4928291C945E1B9B0BD835ABAA274.png

    0K Download

Hej,

 

Budgeten blev antagen av fullmäktige i december och finns under
sammanträdeshandlingar. Jag skickar med länken i hopp om att den tar dig
direkt till dokumentet.

 

[1]https://ljusnarsberg.se/download/18.3734...

 

Med vänlig hälsning,

 

Aldina Dervic

Ekonom

Ljusnarsbergs kommun

0580 - 805 25

[2][e-postadress]

Gruvstugutorget

714 80 Kopparberg

 

 

[3]www.ljusnarsberg.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1799 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:51
Till: Ljusnarsbergs Kommun <[Ljusnarsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1799 e-postadress]. Läs
om varför det här är viktigt på
[4]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Ljusnarsbergs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1799 e-postadress]

Är [Ljusnarsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Ljusnarsbergs kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:

[5]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[6]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://ljusnarsberg.se/download/18.3734...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.ljusnarsberg.se/
4. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
5. https://handlingar.se/sv/change_request/...
6. https://handlingar.se/sv/help/officers