Till Ljungby kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Info Ljungby, Ljungby municipality

Tack för ditt mejl. Vi besvarar det så fort vi kan. 

 

Nästan all post och e-post som kommer in till en kommun är allmänna och
offentliga handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och media
kan ha rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns
skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

För att läsa mer om hur Ljungby kommun hanterar dina personuppgifter och
vilka rättigheter du har är du välkommen in på vår [1]hemsida.  

References

Visible links
1. https://www.ljungby.se/dataskyddsforordn...

Info Ljungby, Ljungby municipality

Hej , tack för ditt mail. Vi har vidarebefordrat det till Ekonomi avdelningen.

Med vänlig hälsning

Katrin Hellström

Receptionist
Kommunledningsförvaltningen
Service- och IT-avdelningen
Ljungby kommun
Olofsgatan 9
341 43 Ljungby
Tel. 0372-78 90 00
Webbplats:  www.ljungby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1797 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:48
Till: Info Ljungby <[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Ljungby kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1797 e-postadress]

Är [Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ljungby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Virdeborn Carl, Ljungby municipality

3 Attachments

Hej,

 

Se bifogade filer.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Carl Virdeborn

 
Controller

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

Ljungby kommun

Olofsgatan 9

341 83 LJUNGBY

Tel. 0372-78 91 66

Webbplats:  [1]www.ljungby.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Mattias Axell <[2][Registrators #1797 e-postadress]>

Skickat: den 15 augusti 2022 17:48

Till: Info Ljungby <[3][Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Till Ljungby kommun,

 

 

 

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

 

 

 

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

 

 

 

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

 

 

 

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

 

 

 

Tack på förhand!

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Mattias Axell

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[4][Registrators #1797 e-postadress]

 

 

 

Är [5][Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Ljungby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [6][e-postadress]:

 

[7]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.ljungby.se/
2. mailto:[Registrators #1797 e-postadress]
3. mailto:[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #1797 e-postadress]
5. mailto:[Ljungby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/sv/change_request/...
8. https://handlingar.se/sv/help/officers