Till Kungsbacka kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

info@kungsbacka.se, Kungsbacka municipality

Hej!

 

Tack för att du kontaktat Kungsbacka kommun angående: begäran enligt
Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i
kalkylarksformat

 

Vi läser inkommande e-postmeddelande under våra öppettider. Om du har
ställt en fråga återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Det går bra att svara på detta meddelande.

 

 

Med vänlig hälsning
Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter
Telefon: 0300-83 40 00

[1][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]https://www.kungsbacka.se/
[3]https://www.facebook.com/kungsbackakommun
[4]www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

 

Våra öppettider:
måndag 8–18
tisdag till torsdag 8–17
fredag 8–15

[5]Avvikande öppettider vid helger

[6]Information om hur Kungsbacka kommun hanterar lagring av
e-postmeddelande och personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.kungsbacka.se/
3. https://www.facebook.com/kungsbackakommun
4. https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf...
5. https://kungsbacka.se/kommun-och-politik...
6. https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-pol...

info@kungsbacka.se, Kungsbacka municipality

Hej!

 

Tack för ditt meddelande med nummer 2022KC68791.

Vi har skickat det vidare till berörd förvaltning som tar hand om din
fråga.

 

Med vänlig hälsning

Frida Westberg

Samhällsvägledare

 

Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter
Telefon: 0300-83 40 00
[1][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.kungsbacka.se/
[3]www.facebook.com/kungsbackakommun
[4]www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

Från: Mattias Axell <[Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:21
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kungsbacka kommun
<[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Kungsbacka kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1780 e-postadress]
Är [Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Kungsbacka kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.kungsbacka.se/
3. https://www.facebook.com/kungsbackakommun
4. https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf...

Kommun, Kungsbacka municipality

Hej,

 

Ditt mail har inkommit till kommunstyrelsens kansli. Du frågar om kommunen
upprättar de slutgiltiga budgetdokumenten i kalkylbladsformat, och vår
ekonomiavdelning meddelar att så inte är fallet. Innehållet i
kommunbudgeten produceras som PDF och publiceras i sin helhet på kommunens
hemsida (se nedanstående länk). Efter att kommunbudgeten antagits under
första halvåret tas beslut om nämnd- och förvaltningsbudgetar under hösten
och vintern. Först efter att de sista besluten tagits förs informationen
över till ett ekonomisystem (tidigt under året efter budgetbeslutet).

 

[1]Ekonomi och budget | Kungsbacka kommun.

 

Hälsningar

Kristian Egstedt

Registrator

______________________

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

0300-83 43 19

[2][e-postadress]

 

[3]www.kungsbacka.se

[4]www.facebook.com/kungsbackakommun

[5]www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

 

 

 

 

Från: [Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:33
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

 

Hej!

Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Bifogade
filer kan innehålla kompletterande information på ärendet.

 

Meddelandenummer: 2022KC68791
Reg.datum: 2022-08-15 17:21:12

Innehåll
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022
i kalkylarksformat

Till Kungsbacka kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #1780 e-postadress]

Är [7][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Kungsbacka kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:
[9]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kundens namn:
Kundnummer:
Kundens adress:
Kundens telefonnummer:
Kundens e-post: [11][Registrators #1780 e-postadress]

Fastighetsbeteckning:   :

 

Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt
förvaltningens rutin för diarieföring. Kungsbacka direkt överlämnar och
stänger härmed meddelandet.

 

 

Med vänlig hälsning
Frida Westberg

Samhällsvägledare

 

Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter 
Telefon: 0300-83 40 00 
[12][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[13]www.kungsbacka.se/ 
[14]www.facebook.com/kungsbackakommun 
[15]www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/ 

Från: Mattias Axell <[16][Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:21
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kungsbacka kommun
<[17][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Kungsbacka kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[18][Registrators #1780 e-postadress]

Är [19][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Kungsbacka kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[20][e-postadress]:
[21]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[22]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://kungsbacka.se/kommun-och-politik...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.kungsbacka.se/
4. http://www.facebook.com/kungsbackakommun
5. http://www.linkedin.com/company/kungsbac...
6. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
7. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
11. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
12. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
13. https://www.kungsbacka.se/
14. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
15. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
16. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
17. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
18. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
19. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
20. mailto:[e-postadress]
21. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
22. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Till Kommun,

Tack för svar! Går det att få ta del av underlagen till beslutade budget i kalkylarksformat?

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Mattias Axell left an annotation ()

Kungsbacka kommun hänvisar inte i svaret till antagen budget som finns här: https://kungsbacka.se/kommun-och-politik...

Kommun, Kungsbacka municipality

Hej,

Är det kommunbudgeten som antogs förra året (inför 2022) eller årets beslutade kommunbudget (inför 2023) som du önskar ta del av i ett annat format?

Hälsningar
Kristian Egstedt
Registrator
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
0300-83 43 19
[e-postadress]

www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com/company/kungsbacka-komm...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 29 augusti 2022 16:42
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

Till Kommun,

Tack för svar! Går det att få ta del av underlagen till beslutade budget i kalkylarksformat?

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections

Till Kungsbacka kommun,

Det är budget inför 2022 som jag söker efter. Jag syftar på format som kan komma från Microsoft Excel eller LibreOffice Calc t.ex. XLSX, ODS, XLS, CSV eller liknande. Troligtvis det underlag som finns i tabellformat för beslutad budget.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Kommun, Kungsbacka municipality

1 Attachment

Hej,

 

Bifogar Ekonomiavdelningens svar på er förfrågan, se nedanstående mail
samt bifogad fil.

 

Hälsningar

Kristian Egstedt

Registrator

______________________

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

0300-83 43 19

[1][e-postadress]

 

[2]www.kungsbacka.se

[3]www.facebook.com/kungsbackakommun

[4]www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

 

 

 

Från: Ing-Britt Blomberg <[e-postadress]>
Skickat: den 2 september 2022 13:42
Till: Info <[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>; Kommun <[e-postadress]>
Kopia: Christina Hermansson <[e-postadress]>
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

 

Hej, här kommer kommunbudget 2022 för drift och investeringar med utdrag
från vårt ekonomisystem, som svar på förfrågan.

Vi hänvisar även till vår hemsida där man kan läsa mer om Kommunbudget
2022 och 2023 som är beslutade av KF.

[5]Ekonomi och budget | Kungsbacka kommun

 

Hälsningar
Ing-Britt Blomberg
Enhetschef Verksamhetsstyrning & Statistik/Budgetspecialist

______________________

Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret

0300-83 46 78
[6][e-postadress]

[7]www.kungsbacka.se

 

 

Från: Mattias Axell <[8][Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:21
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kungsbacka kommun
<[9][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Kungsbacka kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[10][Registrators #1780 e-postadress]

Är [11][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Kungsbacka kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[12][e-postadress]:
[13]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[14]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.kungsbacka.se/
3. http://www.facebook.com/kungsbackakommun
4. http://www.linkedin.com/company/kungsbac...
5. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
6. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
7. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
8. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
9. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
11. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
14. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

info@kungsbacka.se, Kungsbacka municipality

Hej!

 

Det gör du. Om frågeställaren har följdfrågor så slipper vi vara
mellanhand. Vi är liksom bara första vägen in i kommunen,
[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling], kan vi svara på frågan så gör vi det eller så vb vi
till enhet. När vi har vb:at så är frågan er och ni svarar direkt till
frågeställaren. Ha en fin vecka!

 

/Frida Westberg samhällsvägledare Kungsbacka direkt 

 

Ditt meddelande med nummer [2022KC68791] har nu stängts.

Önskar du ytterligare kontakt i detta ärende kan du besvara detta
e-postmeddelande.

 

Med vänlig hälsning

Frida Westberg

Samhällsvägledare

 

Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter
Telefon: 0300-83 40 00
[1][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.kungsbacka.se/
[3]www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

Från: Ing-Britt Blomberg <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 10:46
Till: Info <[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

Hej, nej det har jag inte gjort än så länge. Gör ni eller jag det?

 

 

Hälsningar
Ing-Britt Blomberg
Enhetschef Verksamhetsstyrning & Statistik/Budgetspecialist

______________________

Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret

0300-83 46 78
[4][e-postadress]

[5]www.kungsbacka.se

 

 

 

Från: [Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 september 2022 08:09
Till: Ing-Britt Blomberg <[e-postadress]>
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

 

Hej Ing-britt!

 

Har du skickat budgeten till frågeställaren Mathias Axell?

 

Hälsningar Frida i kundcenter
Från: Ing-Britt Blomberg <[6][e-postadress]>
Skickat: den 2 september 2022 13:43
Till: Kommun <[7][e-postadress]>; Info <[8][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

Hej, här kommer kommunbudget 2022 för drift och investeringar med utdrag
från vårt ekonomisystem, som svar på förfrågan.

Vi hänvisar även till vår hemsida där man kan läsa mer om Kommunbudget
2022 och 2023 som är beslutade av KF.

[9]Ekonomi och budget | Kungsbacka kommun

 

Hälsningar
Ing-Britt Blomberg
Enhetschef Verksamhetsstyrning & Statistik/Budgetspecialist

______________________

Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret

0300-83 46 78
[10][e-postadress]

[11]www.kungsbacka.se

 

 

Från: Mattias Axell <[12][Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:21
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kungsbacka kommun
<[13][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Kungsbacka kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[14][Registrators #1780 e-postadress]
Är  [15][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Kungsbacka kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[16][e-postadress]:
[17]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[18]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.kungsbacka.se/
3. https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf...
4. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
5. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
11. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
12. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
13. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
14. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
15. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
16. mailto:[e-postadress]
17. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
18. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

info@kungsbacka.se, Kungsbacka municipality

VV bortse från tidigare mail, felskickat. Hälsningar Frida Westberg
Kungsbacka kommun
Från: [Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 september 2022 10:54
Till: [Registrators #1780 e-postadress]
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

Hej!

 

Det gör du. Om frågeställaren har följdfrågor så slipper vi vara
mellanhand. Vi är liksom bara första vägen in i kommunen,
[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling], kan vi svara på frågan så gör vi det eller så vb vi
till enhet. När vi har vb:at så är frågan er och ni svarar direkt till
frågeställaren. Ha en fin vecka!

 

/Frida Westberg samhällsvägledare Kungsbacka direkt 

 

Ditt meddelande med nummer [2022KC68791] har nu stängts.

Önskar du ytterligare kontakt i detta ärende kan du besvara detta
e-postmeddelande.

 

Med vänlig hälsning

Frida Westberg

Samhällsvägledare

 

Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter
Telefon: 0300-83 40 00
[1][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.kungsbacka.se/
[3]www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

Från: Ing-Britt Blomberg <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 10:46
Till: Info <[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

Hej, nej det har jag inte gjort än så länge. Gör ni eller jag det?

 

 

Hälsningar
Ing-Britt Blomberg
Enhetschef Verksamhetsstyrning & Statistik/Budgetspecialist

______________________

Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret

0300-83 46 78
[4][e-postadress]

[5]www.kungsbacka.se

 

 

 

Från: [Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 september 2022 08:09
Till: Ing-Britt Blomberg <[e-postadress]>
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

 

Hej Ing-britt!

 

Har du skickat budgeten till frågeställaren Mathias Axell?

 

Hälsningar Frida i kundcenter
Från: Ing-Britt Blomberg <[6][e-postadress]>
Skickat: den 2 september 2022 13:43
Till: Kommun <[7][e-postadress]>; Info <[8][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2022KC68791]

Hej, här kommer kommunbudget 2022 för drift och investeringar med utdrag
från vårt ekonomisystem, som svar på förfrågan.

Vi hänvisar även till vår hemsida där man kan läsa mer om Kommunbudget
2022 och 2023 som är beslutade av KF.

[9]Ekonomi och budget | Kungsbacka kommun

 

Hälsningar
Ing-Britt Blomberg
Enhetschef Verksamhetsstyrning & Statistik/Budgetspecialist

______________________

Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret

0300-83 46 78
[10][e-postadress]

[11]www.kungsbacka.se

 

 

Från: Mattias Axell <[12][Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:21
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kungsbacka kommun
<[13][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Kungsbacka kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[14][Registrators #1780 e-postadress]
Är  [15][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Kungsbacka kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[16][e-postadress]:
[17]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[18]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.kungsbacka.se/
3. https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf...
4. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
5. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
11. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
12. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
13. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
14. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
15. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
16. mailto:[e-postadress]
17. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
18. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ing-Britt Blomberg, Kungsbacka municipality

1 Attachment

Hej, här kommer kommunbudget 2022 för drift och investeringar med utdrag
från vårt ekonomisystem, som svar på förfrågan.

Vi hänvisar även till vår hemsida där man kan läsa mer om Kommunbudget
2022 och 2023 som är beslutade av KF.

[1]Ekonomi och budget | Kungsbacka kommun

 

Hälsningar
Ing-Britt Blomberg
Enhetschef Verksamhetsstyrning & Statistik/Budgetspecialist

______________________

Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret

0300-83 46 78
[2][e-postadress]

[3]www.kungsbacka.se

 

 

Från: Mattias Axell <[4][Registrators #1780 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:21
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kungsbacka kommun
<[5][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Kungsbacka kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[6][Registrators #1780 e-postadress]

Är [7][Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Kungsbacka kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:
[9]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[10]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://kungsbacka.se/kommun-och-politik...
2. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
3. https://webmail.kungsbacka.se/owa/redir....
4. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
5. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #1780 e-postadress]
7. mailto:[Kungsbacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. https://eur03.safelinks.protection.outlo...