Till Karlstads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kontaktcenter, Karlstad Municipality

1 Attachment

[1]Karlstads kommun

Hej

Tack för att du har skickat in ditt ärende till Karlstads kommun.

Vi har tagit emot ditt ärende som har fått ärendenummer KC2022104462.

Om du har begärt återkoppling hör vi av oss till dig så snart vi har ett
svar på ditt ärende.

Det här är ett automatiskt skapat meddelande som du inte kan svara på.

När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka
rättigheter du har kan du läsa mer på [2]karlstad.se/personuppgifter.

Har du upptäckt våra e-tjänster?

Med våra e-tjänster kan du snabbt, enkelt och säkert utföra dina ärenden
när det passar dig. Du hittar kommunens e-tjänster på
[3]karlstad.se/etjanster.

Karlstads kommun
E-post: [4][Karlstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Telefon: 054-540 00 00
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
[5]karlstad.se

References

Visible links
2. https://karlstad.se/personuppgifter
3. http://www.karlstad.se/etjanster
4. mailto:[Karlstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. http://www.karlstad.se/

Maria Jonsson, Karlstad Municipality

1 Attachment

Hejsan!

Ursäkta att det har dröjt några dagar men jag är nu på plats och har
förhoppningsvis tagit fram de dokument som du efterfrågade.

 

Jag bifogar en länk till de dokument om budget 2022-2024 som finns på vår
hemsida karlstad.se.

[1]https://karlstad.se/Kommun-och-politik/K...

Där kan du ta del av driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget,
resultatbudget, kassaflödesbudget och slutligen den tryckta Strategiska
planen och budget 2022-2024.

 

Jag bifogar även dokumentet som excelfil där de olika delarna är
redovisade i ett antal flikar.

Hoppas att jag har fått med det material som du efterfrågade, annars får
du höra av dig igen.

 

Med vänlig hälsning

Maria Jonsson

Ekonom

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kommunledningskontoret

Karlstads kommun

651 84 Karlstad

 

Tel: +46 54 540 65 06

[2][e-postadress]

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[3][Registrators #1768 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:56
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Karlstads kommun
<[4][Karlstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

[Du får inte e-post ofta från [5][Registrators #1768 e-postadress].
Läs om varför det här är viktigt på
[6]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Karlstads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #1768 e-postadress]

Är [8][Karlstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Karlstads kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:

[10]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

När du kommunicerar med oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Vill
du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter
du har kan du läsa mer på www.karlstad.se/personuppgifter.

References

Visible links
1. https://karlstad.se/Kommun-och-politik/K...
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #1768 e-postadress]
4. mailto:[Karlstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #1768 e-postadress]
6. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
7. mailto:[Registrators #1768 e-postadress]
8. mailto:[Karlstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://eur02.safelinks.protection.outlo...
11. https://eur02.safelinks.protection.outlo...