Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Kalmar kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kalmar kommun, Kalmar municipality

Hej Mattias,
Vi har tagit emot ditt ärende och vidarebefordrat det för handläggning.

Med vänliga hälsningar  

Ingela Höglund

Kommunvägledare
tfn 0480-45 00 00
[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Kalmar kommun│Kontaktcenter
Besök: Östra Sjögatan 18
Post: Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Mattias Axell <[Registrators #1764 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:48
Till: Kalmar kommun <[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
 
VARNING: Det här mejlet kommer från en avsändare utanför Kalmar kommuns
organisation. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta
mejl, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

Till Kalmar kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1764 e-postadress]

Är [Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Kalmar kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[1]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[2]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
2. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Jonas Agerhed, Kalmar municipality

1 Attachment

Hej och tack för förfrågan.

Vi har dessvärre inget budgetdokument i kalkylarksformat. Handlingen
bifogas som PDF med en vägledning till sidor med efterfrågad information:

• Resultaträkning med verksamhetens nettokostnader sid 96
• Nämndernas driftbudgetramar sid 102
• Investeringsbudget med nämndernas investeringsbudgetramar sid 97

 

Med vänlig hälsning

_______________________________________________________________________ 
 
Jonas Agerhed
Budgetchef
tfn. 0480-45 01 02
[1][e-postadress] 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Box 611│391 26 Kalmar
[2]www.kalmar.se

 

 

 

 

Från: Kalmar kommun <[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 13:05
Till: Jonas Agerhed <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Hej Jonas,

Tar du det här?

 

Med vänliga hälsningar  

Ingela

Kommunvägledare
tfn 0480-45 00 00
[3][Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Kalmar kommun│Kontaktcenter
Besök: Östra Sjögatan 18
Post: Box 611│391 26 Kalmar
[4]www.kalmar.se

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Mattias Axell <[5][Registrators #1764 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:48
Till: Kalmar kommun <[6][Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

VARNING: Det här mejlet kommer från en avsändare utanför Kalmar kommuns
organisation. Om du inte känner till avsändaren eller väntar dig detta
mejl, klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer.

Till Kalmar kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #1764 e-postadress]

Är [8][Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Kalmar kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:

[10]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
mailto:[e-postadress]
2. http://www.kalmar.se/
http://www.kalmar.se/
3. mailto:[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. http://www.kalmar.se/
5. mailto:[Registrators #1764 e-postadress]
6. mailto:[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #1764 e-postadress]
8. mailto:[Kalmar kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
11. https://eur03.safelinks.protection.outlo...