Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Kalix kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kalix kommun, Kalix municipality

Tack för ditt meddelande.

Vi läser inkommande e-postmeddelande vardagar, måndag till fredag. Har du
ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. 

Med vänlig hälsning

Kalix kommun

Besöks- och postadress: Nygatan 4, 952 33 Kalix

Telefon: 0923-650 00 (växel)

[1]www.kalix.se

 

Thank you for your e-mail.

We open incoming e-mails every day from Monday to Friday. If you have
asked any questions in your e-mail, we will come back to you as soon as
possible.

All personal data is handled in accordance with the GDPR.

With kind regard

Kalix Municipality

Visiting and postal address: Nygatan 4, 952 33 Kalix

[2]www.kalix.se

Sweden Phone: 0923-650 00 (switchboard)

References

Visible links
1. http://www.kalix.se/
2. http://www.kalix.se/

Jeanette Larsson, Kalix municipality

2 Attachments

Hej!

Bifogat finns kommunens budget för år 2023, beslutad av KF den 13 juni §
95.

För år 2022 (och tidigare år) finns budgeten publicerad på hemsidan:
[1]Budget (kalix.se)

Återkom gärna med ev. fler frågor!

 

Med vänlig hälsning

 

[2]kalix_brevhuvud

 

Jeanette Larsson

Ekonomichef

 

Telefon +46 (0)923-650 15, 072-241 33 91

[3][e-postadress]

Nygatan 4 -952 81 Kalix - [4]www.kalix.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[5][Registrators #1763 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:46
Till: Kalix kommun <[6][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

VARNING: Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka
inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och
vet att innehållet är säkert.

Till Kalix kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[7][Registrators #1763 e-postadress]

Är [8][Kalix kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Kalix kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:
[10]https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.kalix.se/kommun/Kommunfakta/...
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.kalix.se/
5. mailto:[Registrators #1763 e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #1763 e-postadress]
8. mailto:[Kalix kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://eur05.safelinks.protection.outlo...
11. https://eur05.safelinks.protection.outlo...