Till Järfälla kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Servicecenter, Järfälla municipality

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2022SC83717

Ärendebeskrivning: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och
planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat Till Järfälla kommun, Jag vill
begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten. Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex.
CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller
annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i
PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i
kalkylarksformat i första hand. Om utlämnadet är förknippat med en
kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1761 e-postadress] Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Järfälla kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Har du några frågor angående ditt ärende eller vill tillägga något,
vänligen svara på det här e-postmeddelandet utan att ändra ärendenummer
[2022SC83717] i ämnesraden. 
Ärenden som skickas in via e-tjänstplattformen tilldelas även ett
plattformsspecifikt ärendenummer, vilket om relevant är följande:

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.
Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag. För att veta mer om vad som räknas som
personuppgift samt hur Järfälla kommun hanterar dina personuppgifter ber
vi dig att ta del av vår informationspolicy genom att klicka på denna
länk:

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580 285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

Dennis Forsberg, Järfälla municipality

3 Attachments

Hej,

 

Jag bekräftar att jag har mottagit er begäran och återkommer med underlag
i början av nästa vecka då jag är tillbaka.

 

Mvh

Dennis

 

Dennis Forsberg

Budgetchef

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Järfälla kommun

Tfn: 08-5802 8016

E-post: [1][e-postadress]

 

 

 

Från: Jimmy Olofsson <[2][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 13:26
Till: Dennis Forsberg <[3][e-postadress]>
Ämne: Begäran Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Hej Dennis,

 

Bifogar en begäran som rubricerat.

 

Med vänlig hälsning,

________________________________

Jimmy Olofsson

Kommunregistrator

Järfälla kommun

Kommunstyrelsens kansli

08-580 282 10

[4][e-postadress]

[5]www.jarfalla.se
____________________________

 

 

  

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.jarfalla.se/

Dennis Forsberg, Järfälla municipality

3 Attachments

Hej Mattias,

 

Här kommer begärda handlingar i excelformat. Se bifogad fil.

 

Mvh

Dennis

 

Dennis Forsberg

Budgetchef

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Järfälla kommun

Tfn: 08-5802 8016

E-post: [e-postadress]

 

 

 

Från: Dennis Forsberg
Skickat: den 16 augusti 2022 13:53
Till: '[Registrators #1761 e-postadress]'
<[Registrators #1761 e-postadress]>
Ämne: Begäran Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Hej,

 

Jag bekräftar att jag har mottagit er begäran och återkommer med underlag
i början av nästa vecka då jag är tillbaka.

 

Mvh

Dennis

 

Dennis Forsberg

Budgetchef

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Järfälla kommun

Tfn: 08-5802 8016

E-post: [1][e-postadress]

 

 

 

Från: Jimmy Olofsson <[2][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 13:26
Till: Dennis Forsberg <[3][e-postadress]>
Ämne: Begäran Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Hej Dennis,

 

Bifogar en begäran som rubricerat.

 

Med vänlig hälsning,

________________________________

Jimmy Olofsson

Kommunregistrator

Järfälla kommun

Kommunstyrelsens kansli

08-580 282 10

[4][e-postadress]

[5]www.jarfalla.se
____________________________

 

 

  

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.jarfalla.se/