Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Hässleholms kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Edvinsson, Gunilla, Hässleholm municipality

Hej Mattias!

Hej! Strategisk plan med budget för Hässleholms kommun 2022-2024 fastställdes av kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 243.
Dokumentet i PDF-format finns publicerat på Hässleholms kommuns hemsida på följande länk:

https://www.hassleholm.se/kommun-och-pol...

Budgethandlingen finns ej upprättad i något kalkylarksformat.

Med vänlig hälsning

Gunilla Edvinsson
Ekonom

Kommunledningsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 80 65
[e-postadress]
www.hassleholm.se
______________________________

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Svensson, Eva-Lotta <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 08:52
Till: Edvinsson, Gunilla <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Hej!

Vill du vara snäll och fixa detta.

Med vänlig hälsning

Eva-Lotta Svensson
Ekonomichef

Kommunledningsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 80 64
[e-postadress]
www.hassleholm.se
______________________________

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hässleholm - Kommunen - Brevlåda <[Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 06:32
Till: Svensson, Eva-Lotta <[e-postadress]>; Ekström, Anders <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Med vänlig hälsning

Pia Klasson
Registrator

Kommunledningsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 83 49
[e-postadress]
www.hassleholm.se
______________________________

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1755 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:34
Till: Hässleholm - Kommunen - Brevlåda <[Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Hässleholms kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1755 e-postadress]

Är [Hässleholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Hässleholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------