Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Norrköpings kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten som för 2022 ligger till grund för den budgetrapport som publicerats som PDF(1) på hemsidan under sektionen Ekonomi.(2)

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell, Excel-fil, OpenDocumentSpreadsheet (ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF begär jag ut det i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Jag önskar ta del av handlingen digitalt för att det ska kunna komma till så stor nytta som möjligt för Norrköpings skattebetalare.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

(1) https://www.norrkoping.se/download/18.60...
(2) https://www.norrkoping.se/organisation/e...

Norrköpings Kommun, Municipality of Norrköping

1 Attachment

Hej!

 

Tack för att du kontaktar Norrköpings kommun!

 

Vi är tillgängliga alla helgfria vardagar och återkommer till dig så snart
vi kan.

 

Du når oss även på telefon:

011-15 00 00

 

Vi önskar dig en fin dag!

 

Vänliga hälsningar

 

Norrköpings Kommun

Telefon: 011-15 00 00

Mejl: [1][Norrköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]cid:image001.png@01D63E4A.97730D50

 

 

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se
http://www.norrkoping.se/dataskyddsforor...

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.norrkoping.se/

Till Norrköpings kommun,

Jag undrar om ni fått min begäran om budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Norrköpings Kommun, Municipality of Norrköping

1 Attachment

Hej!

 

Tack för att du kontaktar Norrköpings kommun!

 

Vi är tillgängliga alla helgfria vardagar och återkommer till dig så snart
vi kan.

 

Du når oss även på telefon:

011-15 00 00

 

Vi önskar dig en fin dag!

 

Vänliga hälsningar

 

Norrköpings Kommun

Telefon: 011-15 00 00

Mejl: [1][Norrköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]cid:image001.png@01D63E4A.97730D50

 

 

All e-post som skickas till Norrköpings kommun är allmän handling.
Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se
http://www.norrkoping.se/dataskyddsforor...

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.norrkoping.se/

Marcus Gustaf Pahlmgren, Municipality of Norrköping

Hej!

 

Du har begärt att få ta del av budget och planerade utgifter 2022 i
kalkylarksformat.

 

Rätten att få ta del av uppgifter i allmänna handlingar är begränsad till
sådana handlingar som är förvarade hos kommunen.

 

Kommunen har inte de begärda uppgifterna i det format som du begär dem.

 

Kommunen är inte skyldig att bearbeta information för att framställa
särskilda sammanställningar i ett visst format, utom i fall då kommunen
kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder, en s k
potentiell handling. (2 kap 6 § andra stycket Tryckfrihetsförordningen)

Aktuella uppgifter kan inte sammanställas till det begärda formatet och
göras tillgängliga genom så kallade rutinbetonade åtgärder utan det krävs
en större arbetsinsats för att sammanställa materialet på det sätt som
efterfrågas.

För det fall att du vill ha ett skriftligt överklagbart beslut på detta
ber vi dig återkomma med en sådan begäran.

Kommunens budget finns på kommunens hemsida. [1]Budget - Norrkoping

 

Vänliga hälsningar

Marcus Pahlmgren
Enhetschef

Ekonomi- och styrningsenheten
Telefon: +4611153417

 

Från: Ekonomistyrning <[e-postadress]>
Skickat: den 18 februari 2022 10:05
Till: Marcus Gustaf Pahlmgren <[e-postadress]>
Ämne: VB: #norrkopingkommun:1549127# VB: Intern granskning av begäran
enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i
kalkylarksformat

 

 

 

Från: Kommunstyrelsens Kansli <[2][e-postadress]>
Skickat: den 18 februari 2022 09:03
Till: Ekonomistyrning <[3][e-postadress]>
Ämne: VB: #norrkopingkommun:1549127# VB: Intern granskning av begäran
enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i
kalkylarksformat

 

 

 

Från: Norrköpings kommuns kontaktcenter <[4][e-postadress]>
Skickat: den 18 februari 2022 08:54
Till: Kommunstyrelsens Kansli <[5][e-postadress]>
Ämne: #norrkopingkommun:1549127# VB: Intern granskning av begäran enligt
Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i
kalkylarksformat

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[6][Registrators #1285 e-postadress]>
Skickat: 2022-02-17 18:45:04
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Norrköpings kommun
<[7][Norrköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget
och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Norrköpings kommun,

Jag undrar om ni fått min begäran om budget och planerade utgifter 2022 i
kalkylarksformat?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

show quoted sections

Till Ekonomistyrning,

Tack för ert svar. Vilket format är budgethandlingen tillgänglig ursprungligen? Det formatet är jag intresserad av att ta del av, som PDF:en resulterat i vid export till PDF.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Marcus Gustaf Pahlmgren, Municipality of Norrköping

Hej!

 

Informationen till budgethandlingen kommer från många olika källor. VI har
hjälp av vår kommunikationsavdelning som sammanställer och redigerar
dokumentet i programmet Adobe Indesign .

 

Vänliga hälsningar

Marcus Pahlmgren
Enhetschef

Ekonomi- och styrningsenheten
Telefon: +4611153417

 

Från: Mattias Axell <[1][Registrators #1285 e-postadress]>
Datum: 23 februari 2022 16:47:08 CET
Till: Marcus Gustaf Pahlmgren <[2][e-postadress]>
Ämne: Re: SV: #norrkopingkommun:1549127#  VB: Intern granskning av
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter
2022 i kalkylarksformat

Till Ekonomistyrning,

Tack för ert svar. Vilket format är budgethandlingen tillgänglig
ursprungligen? Det formatet är jag intresserad av att ta del av, som
PDF:en resulterat i vid export till PDF.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

show quoted sections