Hej!

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, kanske handlingen heter driftbudget/budget/finansplan för 2022 etc.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

Region Östergötland

Hej och tack för ditt epostmeddelande.

 

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Ärenden som inkommer efter
kl. 15.00 hanteras nästa vardag.

 

Vi kan tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via
e-post.

Logga in på [1]www.1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt
eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

 

Med vänliga hälsningar
Administratör

Kundtjänst Stöd och service
Region Östergötland

[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region
Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur
Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.
[2]https://www.regionostergotland.se/gdpr 

 

 

References

Visible links
1. http://www.1177.se/
2. https://www.regionostergotland.se/gdpr

Nilsson Ellen, Region Östergötland

Hej
Budget för Region Östergötland 2022 återfinns på denna länk.

https://dokument.regionostergotland.se/H...

Vänliga hälsningar
 
Ellen Nilsson
Processägare för regionövergripande verksamhetsstyrning
Verksamhetscontroller 

Ekonomienheten
Regionledningskontoret
Region Östergötland
Direkt: 010-103 57 55
Mobil: 072-740 57 55
[e-postadress]
www.regionostergotland.se

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.  
https://www.regionostergotland.se/gdpr  

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #1280 e-postadress]>
Skickat: den 5 februari 2022 13:43
Till: Region Östergötland <[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget för 2022

Hej!

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, kanske handlingen heter driftbudget/budget/finansplan för 2022 etc.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1280 e-postadress]

Är [Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Östergötland? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej,

Tack, finns underlaget till denna budget upprättad i csv eller kalkylarksformat?
Bästa hälsningar,
Elenor

Nilsson Ellen, Region Östergötland

1 Attachment

Hej
Kommer här.

Vänliga hälsningar
 
Ellen Nilsson
Processägare för regionövergripande verksamhetsstyrning
Verksamhetscontroller 

Ekonomienheten
Regionledningskontoret
Region Östergötland
Direkt: 010-103 57 55
Mobil: 072-740 57 55
[e-postadress]
www.regionostergotland.se

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På vår webbplats kan du läsa mer om hur Region Östergötland hanterar dina personuppgifter.  
https://www.regionostergotland.se/gdpr  

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #1280 e-postadress]>
Skickat: den 11 februari 2022 10:05
Till: Nilsson Ellen <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget för 2022

Hej,

Tack, finns underlaget till denna budget upprättad i csv eller kalkylarksformat?

Bästa hälsningar,

Elenor

show quoted sections