Budget för 2022

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Region Örebro län should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hej!

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, kanske handlingen heter driftbudget/budget/finansplan för 2022 etc.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor