Beslutsunderlag publicering leverantörsreskontra

Per Hagström made this Freedom of Information request to Authority For Digital Management

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Myndigheten För Digital Förvaltning,

Hej! Skulle ni kunna mejla mig samtliga handlingar i ert ärende nr 2021-518 inklusive ett diarieutdrag/aktkappa eller motsvarande som visar vilka handlingar som finns i ärendet?

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, Authority For Digital Management

Hej!

 

Tack för ditt mejl. Vi svarar normalt inom en arbetsdag, ibland kan vi
behöva utreda din fråga och återkommer då vanligtvis inom fem
arbetsdagar.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 771 11 44 00 | [1]www.digg.se

 

[2]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.digg.se/
2. https://www.digg.se/om-oss/sa-behandlas-...

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

4 Attachments

Hej!

Här kommer handlingar som tillsammans är ärende 2021-518.

 

2021-518 Publicera information om . . .
leverantörsfakturor som öppna data
Beslut
Bilaga 1 Föredragning
Bilaga 2 Rättslig
utredning
. . . . Bilaga 3 Exempeldata

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Åsa Fridholm

Handläggare | Styrning och stöd

Administrative Officer| Governance and Support

 

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 10 484 73 28

www.digg.se

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Per Hagström <[1][Registrators #549 e-postadress]>

Skickat: den 24 mars 2021 12:29

Till: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning <[2][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Beslutsunderlag publicering
leverantörsreskontra

 

Till Myndigheten För Digital Förvaltning,

 

 

 

Hej! Skulle ni kunna mejla mig samtliga handlingar i ert ärende nr
2021-518 inklusive ett diarieutdrag/aktkappa eller motsvarande som visar
vilka handlingar som finns i ärendet?

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Per Hagström

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[3][Registrators #549 e-postadress]

 

 

 

Är [4][DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Myndigheten För Digital Förvaltning? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

 

[5]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[6]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #549 e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #549 e-postadress]
4. mailto:[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://handlingar.se/sv/change_request/...
6. https://handlingar.se/sv/help/officers