Till Umeå kommun,

jag önskar ta del av det eller de dokument/rutiner som klargör i vilka lägen utlämnande av allmän handling från Umeå kommun ska innebära en avgift för mottagaren. Beslutet om avgifter ska enligt Kerstin D Persson vara taget av Umeå Kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

Umeå kommun, Umeå municipality

2 Attachments

Översändes enligt önskemål.

Hälsningar

Kerstin Magnusson
Registrator
Umeå kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johanna Persson <[FOI #466 email]>
Skickat: den 5 november 2019 15:28
Till: Umeå kommun <[Umeå municipality request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Beslutet att begära avgift för allmän handling

Till Umeå kommun,

jag önskar ta del av det eller de dokument/rutiner som klargör i vilka lägen utlämnande av allmän handling från Umeå kommun ska innebära en avgift för mottagaren. Beslutet om avgifter ska enligt Kerstin D Persson vara taget av Umeå Kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning,

Johanna Persson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #466 email]

Är [Umeå municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Umeå kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------