Begäran om styrelseledamöters namn 2006

Tim Svensson made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Arbetsförmedlingen,

Finns det möjlighet att här få ta i dokumentation gällande ledamöter för året 2006 i arbetsmarknadsstyrelsens styrelse, även om denna myndighet upphörde f.o.m 1 Januari 2008?

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Jessica Östergren Lundkvist, Employment Service

2 Attachments

Hej

 

Här kommer önskade handlingar gällande ledamöter i
Arbetsmarknadsstyrelsens styrelse 2006, se bilagor.

 

Med vänlig hälsning

Jessica Östergren Lundkvist

Arkivhandläggare

Arbetsförmedlingen | Enheten Informationsförvaltning | Arkivdepån

Box 80, 826 22 SÖDERHAMN Besök: Flygstaden, Byggnad 173