Till Arbetsförmedlingen,

Jag önskar få ut dokumentation gällande vilka som innehade ledamötsplatserna för arbetsförmedlingens styrelse för året 2008.

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Jessica Östergren Lundkvist, Employment Service

4 Attachments

Hej

 

Bifogar handlingar med namn på styrelseledamöter 2008, se bilagor.

 

Med vänlig hälsning

Jessica Östergren Lundkvist

Arkivhandläggare