Begäran om styrelseledamöters förordnande

Tim Svensson made this Freedom of Information request to Employment Service

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Arbetsförmedlingen,
Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen mellan åren 2010 och 2016

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Maria Lundström, Employment Service

1 Attachment

Hej,

 

Här kommer de handlingar jag hittade av det som efterfrågades, se bilagor.
Ärendet från 2012 fanns inte här i arkivet.

 

Med vänlig hälsning

Maria

 

Till Arbetsförmedlingen,

 

Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för
medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen mellan åren 2010 och
2016

 

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

 

 

Maria Lundström

Handläggare

Arbetsförmedlingen Arkivdepån | Enheten Informationsförvaltning

Box 80, 826 22 SÖDERHAMN | Besök: Byggnad 173 Söderhamn Flygstad

Telefon: 0104867128 | Fax: 010-4860100 | Växel: 0771-60 00 00

E-post: [1][e-postadress]

Funktionsbrevlåda: [2][e-postadress]

[3]www.arbetsformedlingen.se | [4]www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. file:///tmp/www.arbetsformedlingen.se
4. file:///tmp/www.facebook.com/arbetsformedlingen