Begäran om styrelseledamöters förordnande

The request was partially successful.

Till Arbetsförmedlingen,
Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen mellan åren 2010 och 2016

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Employment Service

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Maria Lundström, Employment Service

1 Attachment

Hej,

 

Här kommer de handlingar jag hittade av det som efterfrågades, se bilagor.
Ärendet från 2012 fanns inte här i arkivet.

 

Med vänlig hälsning

Maria

 

Till Arbetsförmedlingen,

 

Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för
medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen mellan åren 2010 och
2016

 

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

 

 

Maria Lundström

Handläggare

Arbetsförmedlingen Arkivdepån | Enheten Informationsförvaltning

Box 80, 826 22 SÖDERHAMN | Besök: Byggnad 173 Söderhamn Flygstad

Telefon: 0104867128 | Fax: 010-4860100 | Växel: 0771-60 00 00

E-post: [1][e-postadress]

Funktionsbrevlåda: [2][e-postadress]

[3]www.arbetsformedlingen.se | [4]www.facebook.com/arbetsformedlingen

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. file:///tmp/www.arbetsformedlingen.se
4. file:///tmp/www.facebook.com/arbetsformedlingen