We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Uppenbar Pseudonym please sign in and let everyone know.

Begäran om lista på databaser

We're waiting for Uppenbar Pseudonym to read a recent response and update the status.

Uppenbar Pseudonym

Till Regeringskansliet,

Jag önskar en lista på samtliga databaser som är knutna till https://www.regeringen.se/ eller administrationssystem som används av er för att hålla ordning på data om lagstiftningskedjan internt.

Jag föredrar att även få en beskrivning för varje databas om vad den innehåller så jag kan begära ut innehåll från dem som är relevanta.

Bakgrund:
I dagsläget publicerar Regeringskansliet inga öppna data om lagstiftningskedjan. Denna förfrågan skulle inte behövas om myndigheten skulle börja publicera data om sin verksamhet i enlighet med regeringens egna öppen data strategi (se https://blogg.knowit.se/digital-transfor...) och Öppna data-direktivet (se https://www.regeringen.se/om-webbplatsen...)
Även utredningen Ett offentligt rättsinformationssystem från 1998 kan vara relevant som bakgrund till den nuvarande situation med brister i samordning av rättsinformation (se https://www.regeringen.se/49bb67/content...)

Målet med detta är i slutändan att få ut rådata som ligger till grund för hela lagstiftningskedjan så att jag kan behandla den maskinellt i klump.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Birgitta Krutrök, Government Offices

Hej!

Vi är inte helt säkra på att vi har förstått din fråga. Det finns en sajt som heter svenskforfattningssamling.se. Där publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

Precisera gärna din fråga ytterligare om detta inte är svar på det du undrade.

Med vänlig hälsning

Birgitta Krutrök

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2577 e-postadress]>
Skickat: den 12 oktober 2022 09:33
Till: FA Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om lista på databaser

Till Regeringskansliet,

Jag önskar en lista på samtliga databaser som är knutna till https://www.regeringen.se/ eller administrationssystem som används av er för att hålla ordning på data om lagstiftningskedjan internt.

Jag föredrar att även få en beskrivning för varje databas om vad den innehåller så jag kan begära ut innehåll från dem som är relevanta.

Bakgrund:

I dagsläget publicerar Regeringskansliet inga öppna data om lagstiftningskedjan. Denna förfrågan skulle inte behövas om myndigheten skulle börja publicera data om sin verksamhet i enlighet med regeringens egna öppen data strategi (se https://blogg.knowit.se/digital-transfor...) och Öppna data-direktivet (se https://www.regeringen.se/om-webbplatsen...)

Även utredningen Ett offentligt rättsinformationssystem från 1998 kan vara relevant som bakgrund till den nuvarande situation med brister i samordning av rättsinformation (se https://www.regeringen.se/49bb67/content...)

Målet med detta är i slutändan att få ut rådata som ligger till grund för hela lagstiftningskedjan så att jag kan behandla den maskinellt i klump.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2577 e-postadress]

Är [GO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till Birgitta Krutrök,

Hej 😀
Tack för länken. Tyvärr finns bara delar av det jag efterfrågar där och det verkar inte delas som öppen data där heller.

Jag önskar mig maskingränssnitt för allt som har med lagstiftningskedjan att göra. Tex propositioner, remisser, remisssvar, lagar som trätt i kraft, m.m.

Alla vill jag ska hänvisa till varandra med unika och beständiga identifierare så jag enkelt kan behandla dem maskinellt.

I brist på sådana gränssnitt eller öppna datamängder från regeringskansliet önskar jag en lista på alla era rättsdatabaser och databaser som förser regeringen.se med information.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Birgitta Krutrök, Government Offices

Hej igen!

Kanske detta är mer vad du är ute efter?

http://rkrattsdb.gov.se - rättsinformation i tryckt format (PDF) https://rkrattsbaser.gov.se - söktjänst för rättsinformation https://lagrummet.se/lagrummet/ - samlingssida för myndigheters rättsinformation

Med vänlig hälsning

Birgitta Krutrök

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2577 e-postadress]>
Skickat: den 19 oktober 2022 08:47
Till: Birgitta Krutrök <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - KORR

Till Birgitta Krutrök,

Hej 😀

Tack för länken. Tyvärr finns bara delar av det jag efterfrågar där och det verkar inte delas som öppen data där heller.

Jag önskar mig maskingränssnitt för allt som har med lagstiftningskedjan att göra. Tex propositioner, remisser, remisssvar, lagar som trätt i kraft, m.m.

Alla vill jag ska hänvisa till varandra med unika och beständiga identifierare så jag enkelt kan behandla dem maskinellt.

I brist på sådana gränssnitt eller öppna datamängder från regeringskansliet önskar jag en lista på alla era rättsdatabaser och databaser som förser regeringen.se med information.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

Uppenbar Pseudonym

Till Birgitta Krutrök,

Hej. Tack för länkarna. Nej. Tyvärr täcker ingen av länkarna det jag efterfrågade. Det är söktjänster och INTE öppna maskinläsbara datamängder du hänvisat mig till.

Jag har ingen glödje av pdfer eller sökrutor för det är inte strukturad data. Jag vill kunna följa en fråga från när den först väcks i riksdagen genom en motion, SOU, remiss, proposition, lagrådsremiss, omröstning i riksdagen och slutligen lag som trätt i kraft och därefter vill jag kunna följa när den ändras.

Dvs cradle to grave med unika beständiga id på allt.
Jag vill ha ett maskinläsbart gränssnitt där jag kan slå på tex alla SOU som omhandlar skolan och kunna hoppa direkt till url med pdf men även alla relaterade dokument som kom före eller efter.

Det här görs gissningsvis enklast genom att regeringen ger sitt kansli i uppdrag att skapa en grafdatabas där alla dessa kopplingar och länkar underhålls av kompetenta tjänstepersoner. På EU nivå finns ontologier för lagstiftningskedjan så ni behöver inte uppfinna hjulet igen.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Government Offices

Hej,

 

Du skriver att du vill kunna följa en fråga från när den först väcks i
Riksdagen genom en motion, och därefter vidare till Regeringskansliet, och
sedan slutligen som lag som trätt i kraft, samt att även kunna följa när
den ändras. Du nämner också att du vill ha ett maskinläsbart gränssnitt
där du kan slå på t.ex. alla SOU som berör ett visst ämne.

 

Riksdagen och Regeringskansliet har separata it-miljöer med olika tekniska
lösningar och idag finns inget it-verktyg som täcker in allt det som du
efterfrågar.

 

Därför behöver vi, utöver de länkar du fått i tidigare mejl, hänvisa till
olika lösningar/webbsidor för att hitta olika typer av information, som
exempelvis:

 

Riksdagen

- [1]https://data.riksdagen.se/

 

Regeringskansliet

- Sökfältet på [2]https://www.regeringen.se/

 

Vänligen,

Moa Johansson
Departementssekreterare 

Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[3][e-postadress]
[4]www.regeringen.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[5][Registrators #2577 e-postadress]>
Skickat: den 19 oktober 2022 08:47
Till: Birgitta Krutrök <[6][e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - KORR

Till Birgitta Krutrök,

Hej 😀

Tack för länken. Tyvärr finns bara delar av det jag efterfrågar där och
det verkar inte delas som öppen data där heller.

Jag önskar mig maskingränssnitt för allt som har med lagstiftningskedjan
att göra. Tex propositioner, remisser, remisssvar, lagar som trätt i
kraft, m.m.

Alla vill jag ska hänvisa till varandra med unika och beständiga
identifierare så jag enkelt kan behandla dem maskinellt.

I brist på sådana gränssnitt eller öppna datamängder från
regeringskansliet önskar jag en lista på alla era rättsdatabaser och
databaser som förser regeringen.se med information.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

Till FA Utlämnandeärenden,

Jag väntar fortfarande på en lista över era databaser så jag kan få ut er rådata i brist på öppen (länkad) data.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Jag väntar fortfarande på svar

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Till FA Utlämnandeärenden,

Jag skulle vilja begära en intern granskning av det här ärendet. Om inte existensen av databaserna är belagda med sekretess så borde det rimligtvis gå att få ut såväl namn på och innehåll från dem.

Alternativet till att lämna ut rådata är att ni börjar publicera datan självmant som öppen länkad data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

FA Utlämnandeärenden, Government Offices

Hej,

Regeringskansliet hänvisar till de svar som du redan fått och har inte något ytterligare att tillägga.

Vänligen,
Moa Johansson
Departementssekreterare
Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2577 e-postadress]>
Skickat: den 15 november 2022 04:48
Till: FA Utlämnandeärenden <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: RE:

Till FA Utlämnandeärenden,

Jag väntar fortfarande på svar

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

FA Utlämnandeärenden, Government Offices

Hej,

 

Regeringskansliet har ingen databas som förser regeringen.se med
information. Däremot har Regeringskansliet en rättsdatabas som
regeringen.se länkar till, [1]Regeringskansliets rättsdatabaser (gov.se).

 

Utöver den databasen länkar regeringen.se även till andra webbplatser och
databaser med rättsinformation,
[2]https://www.regeringen.se/sa-styrs-sveri....

 

Vänligen,

Moa Johansson
Departementssekreterare 

Förvaltningsavdelningen
RS Rättssekretariat
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 35 16
[3][e-postadress]
[4]www.regeringen.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[5][Registrators #2577 e-postadress]>

Skickat: den 28 november 2022 10:42

Till: FA Utlämnandeärenden <[6][e-postadress]>

Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran
om lista på databaser

 

Till FA Utlämnandeärenden,

 

 

 

Jag skulle vilja begära en intern granskning av det här ärendet. Om inte
existensen av databaserna är belagda med sekretess så borde det rimligtvis
gå att få ut såväl namn på och innehåll från dem.

 

 

 

Alternativet till att lämna ut rådata är att ni börjar publicera datan
självmant som öppen länkad data.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Uppenbar Pseudonym please sign in and let everyone know.